آشنایی با موضوع

ارزیابی اثرات زیست محیطی(به انگلیسی: Environmental Impact Assessmen) فرایند رسمی است که برای پیش بینی پیامدهای زیست‌محیطی (مثبت یا منفی) از یک طرح، سیاست، برنامه، یا پروژه قبل از تصمیم به حرکت به جلو با اقدام پیشنهادی است. ارزیابی تأثیر رسمی ممکن است در قواعد روش اجرایی در مورد مشارکت عمومی و مستندات از تصمیم‌گیری کنترل شود، و ممکن است موضوع بررسی قضایی باشد. ارزیابی اثرات ممکن است اقداماتی برای تنظیم اثرات به سطح قابل قبول یا بررسی راه حل‌های جدید فناوری پیشنهاد دهد. هدف از این ارزیابی مطمئن ساختن تفکر تصمیم گیرندگان جهت فکر کردن به اثرات زیست‌محیطی در زمان تصمیم‌گیری در هر صورت، در زمان پیشرفت با پروژه است. انجمن بین‌المللی ارزیابی اثرات (IAIA)ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را اینگونه تعریف می‌کند: به عنوان " فرایند تشخیص، پیش بینی، ارزیابی و کاهش اثرات مربوط بیوفیزیکی، اجتماعی، و دیگر اثرات مربوط به پیشرفت پیشنهادهای قبلی در اثر تصمیمات گرفته شده و تعهدات ایجاد شده. EIAs در این موضوع منحصر به فرد هستند که پایبندی به یک نتیجه زیست‌محیطی از پیش تعیین شده نیاز نیست، بلکه آن‌ها به این نیاز دارند که تصمیم گیرندگان در تصمیم‌های خود ارزش‌های زیست‌محیطی را به حساب آورند و آن تصمیم را با مطالعات محیطی کامل و با جزئیات و نظرات عمومی در اثرات بالقوه زیست‌محیطی توجیه کنند. ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) (Environmental Impact Assessment)، روشی است که در آن اثرات ناشی از انجام یک پروژه یا عملیات آن بر محیط زیست بررسی و پیش بینی می گردد تا در هنگام انجام پروژه، با توجه به شناخت وضعیت موجود و نوع اثرات، عملیات بصورتی انجام پذیرد تا کمترین اثر بر محیط زیست وارد گردد. در حال حاضر فعالیتهای بیش از حد بشر عاملی است که به طبیعت و محیط زیست صدمه می زند. محدود کردن این فعالیتها به دلیل نیاز انسان به غذا و انرژی ممکن نیست به همین دلیل کشورهای مختلف تلاش می کنند که آثار و پیامدهای این فعالیت ها مورد توجه و بررسی قرار گیرد. به این بررسی و آینده نگری ارزیابی آثار محیط زیستی می گویند. در ایران نیز برای ارزیابی آثار محیط زیستی برخی از طرحهای ( پروژه های ) صنعتی و عمرانی الزام قانونی وجود دارد. در واقع ارزیابی آثار محیط زیستی برای جلوگیری از اثر منفی طرح ( پروژه ) بر محیط زیست و کاهش هزینه ها است. در ارزیابی آثار محیط زیستی، آثار طرح ( پروژه) بر محیط زیست پیش بینی می شود تا از آسیب به محیط زیست جلوگیری شود یا به کمک اقدامهایی برای اصلاح و کاهش آثار منفی طرح ( پروژه) اقدام شود.

در این صفحه تعداد 362 مقاله تخصصی درباره ارزیابی اثرات زیست محیطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی اثرات زیست محیطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Mitigation hierarchy; Conservation planning; Healthy country planning; Environmental impact assessment; Social impact assessment; Cultural impact assessment; Cultural ecosystem services; Native title; INDIGENOUS land rights; Free, prior, and informed cons
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Environmental impact statement (EIS); EIS length; EIS quality; Information management; Environmental impact assessment; Decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Citizen participation; Environmental Impact Assessment; Indigenous politics; Political ecology; Environmental governance; Indigenous rights;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; ES; Biomass; Environmental impact assessment; EIA; Renewable Energy Directive; Sustainability assessment; CICES; Common International Classification of Ecosystem Services; ESS; ecosystem services; EA; environmental assessment; EIs; environmental impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Nuclear power plant; Environmental impact assessment; Environmental law; Environmental agency; Environmental regulations; Nuclear regulatory body;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CCS; Carbon Capture and Sequestration; CCY; China Communication Yearbook; CESY; China Energy Statistical Yearbook; CEY; China Environment Yearbook; CFB; Circulating Fluidized Bed; CH4; Methane; C2H4; Ethylene; CHP; Combined
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Eco-design; Eco-engineering; Environmental impact assessment; Coastal civil engineering; Ecological integration; Ecological restoration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Acoustic Doppler current profiler; Acoustic backscatter; Physical drivers; Environmental impact assessment; Marine renewable energy; Pinniped;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; SES; Solar Energy System; BIPV; Building Integrated Photovoltaics; BAPV; Building Applied Photovoltaics; GIS; Geographical Information System; FD; Fractal Dimension; Cl; Colour; Vi; Visibility; SP; Surface Patterns; F; Frame; Cc; Concurrence; Sh; Shape; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; AA, appropriate assessment;CBD; (United Nations) Convention on Biodiversity; CI; cumulative impacts; DRIP; data-rich, information-poor; EIA; Environmental Impact Assessment; EMF; electromagnetic field; EMMP; Environmental Monitoring and Management Plan; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Environmental impact assessment; EIA follow-up for projects; Spatial-temporal distribution; Industrial distribution; Triggering causes; Effectiveness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Ecosystem services; Environmental impact assessment; Ecosystem modeling; Trade-off analysis; Multi-objective optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; CKF; Communication and knowledge flow; CP; Consultation processes; DSS; Decision support system; EA; Environmental Assessment; EI; Economic impacts; EIA; Environmental impact assessment; EIS; Environmental impact statement; ENUF; Engage, never use; NIMBY;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Life cycle assessment; Environmental impact assessment; Kenaf fiber reinforced cement composite; Wall panel; Structural function; Thermal insulation function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; APA; Portuguese Environment Agency (Agência Portuguesa do Ambiente); CAP; Common Agricultural Policy; CCDR; Commission for Regional Coordination and Development (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional); CERCLA; Comprehensive Environmental
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Project; Renewable energy; Business model; Innovativeness; Africa; Investment opportunity; Local student perspective; AD; Anaerobic Digestion; CHP; Combined Heat and Power; CPV; Concentrated Photovoltaics; DNI; Direct Normal Irradiance; EIA; Environmental
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Flue gas desulfurization gypsum; Life cycle assessment; Environmental impact assessment; Saline-sodic soil; Technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Constructed wetland; Environmental impact assessment; Decentralised wastewater treatment system; Life cycle assessment; Microbial fuel cells; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Indigenous peoples; Project proponents; Free, prior, and informed consent; Impact and Benefit Agreements; Environmental impact assessment; Canada;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی اثرات زیست محیطی; Environmental offsets; Outcomes; Environmental impact assessment; Effectiveness framework; Biodiversity offsets;