آشنایی با موضوع

هپاران سولفات عضوی از خانواده گلیکوز آمینوگلیکان ها، از پلی ساکاریدهای آنیونی با خصوصیات ساختاری ویژه است که برای ارتباط بین پروتئین ها و تعیین ویژگی های بیولوژکی دقیق و مرتبط با شناسایی پروتئین ها طراحی شده است. هپاران سولفات در بافت‌های بدن اغلب جانداران وجود دارد. اتصال دو یا سه مولکول هپاران سولفات به یکدیگر در سطح سلول یا فضای خارج سلولی یک گلیکوزآمینوگلیکان را تشکیل می‌دهد. این ماده در سطح خارجی سلول و در ماتریس خارج سلولی قرار دارد. هپاران سولفات در اطراف سلول به تنظیم جریان های پیام رسانی بین سلول ها و تسهیل پردازش اطلاعات در داخل سلول و هماهنگ کردن مسیرهای پیام رسانی متنوع پرداخته وکنترل پیام رسانی داخل غشایی یکی از اعمال اصلی کمپلکس هپاران سولفات است و همچنین برای ارتباط پروتیین ها و تعیین ویژگی های بیولوژیکی دقیق و مرتبط با شناسایی پروتیین ها طراحی شده است. هپارین اغلب به عنوان یک ترکیبجایگزین سودمند برای هپاران سولفات در مطالعات پروتیین به کار می رود ولی فاقد خصوصیات ساختاری خانواده هپاران سولفات است. با وجود این مشخص شده که همه پروتیین هایی که با هپاران سولفات واکنش می دهند به هپارین متصل میشود. پیشرفت ها در روش ها برای ساخت آنزیماتیک یا شیمیایی هپارین و هپاران سولفات یک کمک عمده در شناسایی زنجیرهایی خواهد بود که در پروتیین های پیام رسانی ویژه مورد توجه هستند.
در این صفحه تعداد 571 مقاله تخصصی درباره هپاران سولفات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هپاران سولفات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; GAG; Glycosaminoglycan; HA; Hyaluronic Acid; CS; Chondroitin Sulfate; DS; Dermatan Sulfate; HS; Heparan Sulfate; HIV; Human Immunodeficiency Virus; gp120; Glycoprotein 120; CD4; Cluster of Differentiation 4; AMAC; 2-Aminoacridone; DMSO; Dimethyl Sulfoxide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; ATII; alveolar epithelial type II; AIIt; annexin A2 heterotetramer; APC; activated protein C; BALF; broncho-alveolar lavage fluid; DAD; diffuse alveolar damage; EGF; epidermal growth factor; ECM; extracellular matrix; FAK; focal adhesion kinase; FV; facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; Aβ; amyloid beta peptides; anMan; anhydromannose; APP; amyloid precursor protein; DAPI; 4,6-diaminido-2-phenylindole; DFMO; α-difluoromethylornithine; DMEM; Dulbecco minimal essential medium; Gpc-1; glypican-1; HS; heparan sulfate; MEF; mouse embryonic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; CBS; Cleavage buffer soluble; DI; DOC-insoluble; DS; DOC-soluble; DOC; Deoxycholate; HS; Heparan Sulfate; MBP; Maltose binding protein; PMSF; Phenylmethylsulfonyl fluoride; Fibronectin; Heparin; Extracellular matrix; Glycosaminoglycans; Matrix assembly;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; Apo; apolipoprotein; BPsys; systolic blood pressure; CS; chondroitin sulfate; CVD; cardiovascular disease; DS; dermatan sulfate; EDTA; ethylene diamine tetraacetic acid; GAG; glycosaminoglycan; HS; heparan sulfate; HSBGF; heparan sulfate-binding growth fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; NP; nucleus pulposus; AF; annulus fibrosus; CEP; cartilaginous endplate; ECM; extracellular matrix; PG; proteoglycan; CS/DS; chondroitin sulfate/dermatan sulfate; HIF; hypoxia Inducible Factor; HS; heparan Sulfate; HA; hyaluronic Acid; GlcAT-I; β-1,3-glu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; apoE; apolipoprotein E; α-SMA; α -smooth muscle actin; BMP1; bone morphogenic protein-1; CCL; CC chemokine ligand; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CS; chondroitin sulfate; CSPG4; chondroitin sulfate proteoglycan 4; CXCL; CXC chemokine ligan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; Aβ; amyloid beta; AβPP; amyloid-β precursor protein; AD; Alzheimer's disease; BBB; blood-brain barrier; C6ST1; chondroitin-6-sulfate transferase-1; CathD; cathepsin D; ChABS; chondroitinase ABC; ChGn-1; CS-beta-1,4,N-acetylgalactosaminyltransferase-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; ADAMs; a disintegrin and metalloproteinases; ADAMTS; ADAMs with thrombospondin motifs; Col; collagen; CS; chondroitin sulfate; CTGF; connective tissue growth factor; DS; dermatan sulfate; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor; EMT; epith
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; BM; basement membrane; ECM; extracellular matrix; HS; heparan sulfate; HSPG; heparan sulfate proteoglycan; MMP; matrix metalloproteinase; MDC1A; Lmα2/merosin-deficient congenital muscular dystrophy; DDSH; dyssegmental dysplasia Silverman-Handmaker type;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; SCR; short consensus repeats; GBM; glomerular basement membrane; HSPG; heparan sulfate proteoglycans; Glomerular basement membrane; Heparan sulfate; Complement; Factor H; Alternative pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; E; embryonic day; ECM; extracellular matrix; BM; basement membrane; GAGs; glycosaminoglycans; HS; heparan sulfate; FGF; fibroblast growth factor; GF/s; growth factor/s; Branching morphogenesis; Extracellular matrix; Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; MPS; mucopolysaccharidosis; GAG; glycosaminoglycang; CS; chondroitin sulfate; DS; dermatan sulfate; HS; heparan sulfate; KS; keratan sulfate; ECM; extracellular matrix; IDUA; α-l-iduronidase; I2S; iduronate-2-sulfatse; SGHS; heparan-N-sulfatase; NAGLU; Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; Lysosomal Storage Disorders; Oxidative stress; Reactive species; Oxidative damage; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; 7-KC; 7-ketocholesterol; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AGE; advanced glycation end product; BD; Batten disease; Ca2 +;  calcium; CAT; ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; FGF-1; disulfide; protein stability; empirical phase diagram; X-ray crystallography; cysteine-free mutant; protein engineering; cystine; FGF-1; fibroblast growth factor-1; WT; wild-type; DTNB; 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid); GuHCl; guanidine hydrochl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; PCD; programmed cell death; NC1; non-collagenous sequence 1; VEGFR1/2; vascular endothelial growth factor receptor 1/2; CAM; chick chorioallantoic membrane; MMPs; matrix metalloproteinases; GAP; GTPase-activating protein; FAK; focal adhesion kinase; MAPK;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; SLRP; small leucine-rich proteoglycan; LRR; leucine-rich repeat; RTK; receptor tyrosine kinase; GAG; glycosaminoglycan; HS; heparan sulfate; HSPG; heparan sulfate proteoglycan; He; heparin; CS; chondroitin sulfate; KS; keratan sulfate; CSPG; chondroitin s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; Heparan sulfate proteoglycans; HSPGs; Heparan sulfate; HS; Endothelial cells; ECs; Glycosaminoglycans; GAGs; Extracellular matrix; ECM; Human aortic endothelial cells; HAECs; Calcium and magnesium-free Dulbecco's phosphate-buffered saline; CMF-DPBS; Thres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; ALP; alkaline phosphatase; BPdias; diastolic blood pressure; BPsys; systolic blood pressure; cAMP; adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate; cGMP; guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate; CREA; creatinine; CS; chondroitin sulfate; GPx; glutathione peroxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; BSA; bovine serum albumin; cbEGF; calcium-binding epidermal growth factor-like domain; MAGP-1; microfibril-associated glycoprotein-1; TB; transforming growth factor-β binding domain; TBS; Tris-buffered saline; TBST; TBS/Tween-20; Fibrillin; Assembly; Mic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; ECM; Extracellular matrix; FGF; Fibroblast growth factor; FGFR; Fibroblast growth factor receptor; GAG; Glycosaminoglycan; GO; Gene ontology; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; HP; Heparin; HS; Heparan sulfate; LMW; Low molecular weight; MMP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; Heparan sulfate; Osteochondroma; Chondrocyte differentiation; Endochondral ossification; Indian hedgehog; Ihh; Signaling range; Exostoses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; Heparan sulfate; Osteochondroma; Chondrocyte differentiation; Endochondral ossification; Indian hedgehog; Ihh; Signaling range; Exostoses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; SPM; spermine; ABs; anionic biopolymers; HA; hyaluronic acid; CA; colominic acid; ChS; chondroitin sulfate; DS; dextran sulfate; HS; heparan sulfate; CGsp; modified cationic gelatine with spermine; Spermine; Polyanionic biopolymers; Nanoparticles; Cationi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاران سولفات; ECM; extracellular matrix; BCC; breast cancer cell; CM; conditioned media; TEM; trans-endothelial migration; GAG; glycosaminoglycan; HS; heparan sulfate; CS; chondroitin sulfate; HA; hyaluronan; UPS; ubiquitin proteasome system; FBS; fetal bovine serum; H