آشنایی با موضوع

مالون دی آلدهید(MDA) همان گونه که از نامش پیدا است ترکیبی آلدهیدی، فعال و بسیار واکنش پذیر است و در بدن انسان از پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع تولید می شود. بنابراین با اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید در نمونه های بیولوژیک مختلف می توان به میزان پراکسیداسیون چربی ها پی برد و از آن به عنوان یک نشانگر برای اندازه گیری سطح استرس اکسیداتیو در یک موجود زنده استفاده نمود. از طرفی چون مالون دی آلدهید خود ترکیبی فعال و بسیار واکنش پذیر است با حمله به مولکولهای دیگر، ضمن اتصالی کووالان و محکم، عملکرد مولکول ها و نهایتا عملکرد سلول را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال اتصال مالون دی آلدهید به مولکولهای پروتئینی، محصولات نهایی لیپوکسید شده پیشرفته را به وجود می آورد. همچنین اتصال مالون دی آلدهید به بازهای پورینی در ساختمان DNA سبب خاصیت جهش زایی، آتروژنی و سرطان زایی مالون دی آلدهید می شود. مالون دی آلدهید از محصولات نهایی پراکسیداسیون لیپیدی است که از آن به طور وسیع به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو استفاده می شود. در بیماران – تالاسمی ماژور، افزایش سطح پلاسمایی MDA دیده می شود. کیت سنجش مالون دی آلدهید روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد رابرای اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید و آگاهی از پراکسیداسیون لیپیدی در نمونه های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، ادرار، بافت هموژنه، لیزات سلولی و مایع محیط کشت فراهم می کند. به طور خلاصه مالون دی آلدهید با تیو باربیتیوریک اسید(TBA) در دمای بالا، واکنش داده و محصول صورتی رنگی تولید می کند که با روش رنگ سنجی در طول موج nm540-530 اندازه گیری می شود. با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک نشانگر پراکسیداسیون چربی ها و همچنین عملکرد منفی آن در برابر سلامت، نیاز به ارزیابی مالون دی آلدهید در تحقیقات تغذیه ای و پزشکی همچنان احساس می شود.
در این صفحه تعداد 364 مقاله تخصصی درباره مالون دی آلدهید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مالون دی آلدهید
مقالات ISI مالون دی آلدهید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; NaCl; sodium chloride; ROS; reactive oxygen species; -SH; sulfhydryl groups; SOD; superoxide dismutase; Vinblastine; Gastrointestinal disorders; Constipation; Oxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; DMBA; 7,12-dimethylbenz[a]anthracene; 8-OHdG; rat 8-hydroxy desoxyguanosine; ErbB-2; rat receptor tyrosine-protein kinase; MDA; lipid peroxide (malonaldehyde); Bcl-2; breast cancer genes 1 and 2; ROS; reactive oxygen species; TAM; Tamoxifen; TEM; transmis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; API; apigenin; EBI; early brain injury; SAH; subarachnoid hemorrhage; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; MDA; malondialdehyde; MPO; myeloperoxidase; GSH; glutathione; GSSG; oxidized glutathione; GSSG; oxidized glutathione; ECA; exter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Bcl; 2 B-cell lymphoma-2; Caspase; Cysteinyl aspartate specific proteinase; CAT; Catalase; CCK-8; Cell Counting Kit-8; DON; Deoxynivalenol; GSH; Glutathione; GSH-Px; Glutathione peroxidase; IC50; 50% inhibitory concentration; MDA; Malondialdehyde; p53; tu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AGM; agmatine; CRP; C-reactive protein; CK-MB; creatine kinase-MB isoenzyme; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LDH; lactate dehydrogenase; LPS; lipopolysaccharides; MDA; malondialdehyde; GSH; reduced glutathio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ALT; alanine aminotransaminase; AST; aspartate aminotransferase; DMSO; Dimethyl sulfoxide; FBS; fetal bovine serum; GKY; Gan Kang Yuan; GSH; glutathione; GSH-Px; glutathione peroxidase; GST; Glutathione S-transferase; LTG; serum triglyceride; MDA; malondi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AD; Alzheimer's disease; Aβ; Amyloid-beta; AChE; acetylcholinesterase; GPX; glutathione peroxidase; HO-1; heme oxygenase-1; LI; linalool; LDH; lactate dehydrogenase; MDA; malondialdehyde; MMP; mitochondrial membrane potential; MWM; Morris water maze; NO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; GRP78; glucose regulated protein 78; NASH; nonalcoholic steatohepatitis; ERS; endoplasmic reticulum stress; IETM; intestinal endotoxemia; ALT; alanine transferase; TG; triglyceride; FFA; free fatty acid; TNFα; tumor necrosis Factor-α; MDA; malondialdehy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AgNPs; Baccatin III; Corylus avellana L.; HeLa; Taxol; AgNPs; silver nano particles; DMEM; Dubecco's modified Eagle's medium; DMSO; dimethyl sulfoxide; EC; electro conductivity; EtOH; ethanol; FBS; fetal bovine serum; IAA; indole-3-acetic acid; MDA; malon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; PSD; post-stroke depression; MDA; malondialdehyde; SOD; superoxide dismutase; GSH-PX; glutathione peroxidase; MDD; major depressive disorder; BMI; body mass index; CAD; coronary artery disease; NIHSS; National Institutes of Health Stroke Scale; BI; modifi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; CAT; catalase; Cyp11a1; cytochrome P45011A1; GD; gestational days; H2O2; hydrogen peroxide; Hsd3b1; 3β-hydroxysteroid dehydrogenase; MDA; malondialdehyde; PFOA; perfluorooctanoic acid; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; StAR; steroi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; SOD; superoxide dismutase; GPx; glutathione peroxidase; MDA; malondialdehyde; BP; brown propolis; WEBPs; water-extracted brown propolis; LPO; lipid peroxidation; TTC; 2, 3, 5-triphenyltetrazolium chloride; MCA; middle cerebral artery; MCAO; middle cerebra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; GSH; glutathione; HSP-70; heat shock protein-70; SOD; superoxide dismutase; MDA; malondialdehyde; MPO; myeloperoxidase; TNF-α; tumor necrosis factor-α; IL-6; interleukin-6; EGF; epidermal growth factor; VEGF; vascular endothelial growth factor; COX-1; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; DTNB; 5,5′-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); CAT; catalase; GSH; glutathione; GSH-Px; glutathione peroxidase; GSM; Global System of Mobile; H2O2; hydrogen peroxide; IARC; International Agency for Research in cancer; MDA; malondialdehyde level; PBS; phosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; CCA; circulating cathodic antigen; CIs; confidence intervals; KK; Kato-Katz; MDA; mass drug administration; MoHP; Ministry of Health and Population; NSCP; National Schistosomiasis Control Programme; WHO; World Health Organization; Urine-CCA; Kato-Katz; S.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GSH; reduced glutathione; GSSG; glutathione disulfide; MDA; malondialdehyde; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ABA; aminobenzylaniline; A/F; experimental aniline/formaldehyde ratio (molar); ASA; amorphous silica alumina; FAU; faujasite-type zeolite; IR; isomer ratio (4,4′-MDA/2,4′-MDA); KPI; key performance indicator; MDA; methylenedianiline; NS; fraction of N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AC; activated charcoal; BA; benzoic acid; CAT; catalase; CN−; cyanide; EERB; ethanol extracts of root bark; ML; middle lamella; MDA; malondialdehyde; POD; peroxidase; SOD; superoxide dismutase; SRL; specific root length; WERB; water extracts of root bar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; H3K9; H3 at lysine 9; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; GSH; glutathione; HO-1; heme-oxygenase-1; SOD; superoxide dismutase; MDA; malondialdehyde; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; IR; ischemia reperfusion; RC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; BHA; butylated hydroxyanisole; BHT; butylated hydroxyltoluene; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; MDA; malondialdehyde; LDL; low-density lipoprotein; HDL; high-density lipoprotein; EOM; essential oils mixture; ALT; alanine aminotransferase; AST; asparta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Antioxidants; Aromatic rice; Lead; Oxidative stress; Pb uptake; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; DOE; days of exposure; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidized glutathione; MDA; malondialdehyde; POD; peroxidase; SOD; superoxide dismutase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Mg; magnesium; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; APX; ascorbate peroxidase; MDHAR; monodehydroascorbate reductase; DHAR; dehydroascorbate reductase; GR; glutathione reductase; MDA; malondialdehyde; hydrogen peroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; GF; gain feed; DDGS; distillers' dried grains with solubles; AnV; p-anisidine value; MDA; malondialdehyde; PV; peroxide value; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; AOCS; American Oil C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Mephedrone; Drug discrimination; Rimcazole; Desipramine; Fluoxetine; Cathinone; Bath salts; Mephedrone; (4-methylmethcathinone); PCP; (Phencyclidine); R-DOI; (2,5-Dimethoxy-4-iodoamphetamine); Δ9-THC; (Δ9-tetrahydrocannabinol); MDA; (3,4-Methylenedioxya
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; TAC; tacrolimus; MMF; mycophenolate mofetil; LD50; lethal dose 50%; ROS; reactive oxygen species; MDA; malondialdehyde; PC; protein carbonyl; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; CA; chromosomal aberration; Micronuclei; MN; PCE; polychromatic erythro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; RWC; relative water content; TChl; total chlorophyll; TSP; total soluble proteins; TSC; total soluble carbohydrate; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; RDW; root dry weight; SDW; shoot dry weight; Pistachio; Drought stress; Osmoregulation; Dry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ARE; antioxidant response element; BBB; blood-brain barrier; CBF; cerebral blood flow; EBI; early brain injury; GSTs; glutathione S-transferases; HO-1; heme oxygenase-1; keap1; Kelch-like ECH-associated protein-1; MDA; malondialdehyde; MPO; myeloperoxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ACC; acetyl coenzyme A carboxylase; BMI; body mass index; DM; diabetes mellitus; FAS; fatty acid synthase; β-HAD; β-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase; HBV; hepatitis B virus; HCC; hepatocellular carcinoma; HCV; hepatitis C virus; IHF; intrahepatic fat; MDA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ATP; adenosine-5′-triphosphate; LDH; lactate dehydrogenase; MDA; malondialdehyde; SOD; superoxide dismutase; GSH; glutathione; GSSG; glutathione oxide; mtDNA; mitochondrial DNA; ROS; reactive oxygen species; ΔΨm; mitochondrial membrane potential; Nick
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; i.p.; intraperitoneally; i.g.; by gavage; MDA; malondialdehyde; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; GSH; glutathione; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; T-TBS; tris-buffered saline; ROS; reactive oxygen species; BUN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ASC; ascorbic acid; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; EEG; electroencephalography; EMG; electromyography; KA; kainic acid; MDA; malondialdehyde; PSEN1; presenilin 1; PTZ; pentylenetetrazol; SVCT2; sodium dependent vitamin C transpor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; CAT; catalase; CGA; chlorogenic acid; GSH; reduced glutathione; MDA; malondialdehyde; MNPCE; micronucleated polychromatic erythrocytes; NCE; normochromatic erythrocytes; NO; nitric oxide; PBS; phosphate buffered saline; PCE; polychromatic erythrocytes; PM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Wet-cupping; Antioxidant; Malondialdehyde; Superoxide dismutase; MDA; malondialdehyde; iNOS; inducible nitric oxide synthase; SOD; superoxide dismutase; MPO; myeloperoxidase; HRV; heart rate variability; LP; lipid peroxidation; TBA; thiobarbituric acid; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ANOVA; analysis of variance; CAT; catalase; AMPH; amphyphysin; DTNB-5; 5- dithiobis(2-nitro-benzoic acid); GSH; glutathione; HAL; haloperidol; MDA; malondialdehyde; MET; metformin; PD; Parkinson's disease; SOD; superoxide dismutase; TBA-2; thiobarbituric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ACT; Asthma Control Test; AFU; arbitrary fluorescence units; AM; alveolar macrophage; BALF; BAL fluid; Feno; fraction of exhaled nitric oxide; HDAC; histone deacetylase; IP; immunoprecipitated; MDA; malondialdehyde; PI3K; phosphoinositide-3-kinase; PMA; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ANOVA; analysis of variance; ASC; ascorbate; D; drought stress; DOY; day of year; ET; evapotranspiration; GSH; glutathione; IS; insoluble sugars; MDA; malondialdehyde; N; nitrogen stress; PAR; photosynthetically active radiation; ROS; reactive oxygen spec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ALA; alpha-lipoic acid; ALCAR; acetyl-l-carnitine; DAB; 3,3′-di-aminobenzidine; 3-NP; 3-nitropropionic acid; GFAP; glial fibrillary acidic protein; GSH; glutathione; HD; Huntington's disease; MDA; malondialdehyde; TTC; 2,3,5-triphenyltetrazolium chlorid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AD; Alzheimer's disease; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; Ex-4; exendin-4; GLP-1; glucagon-like peptide 1; GLP-1R; GLP-1 receptor; GSH; glutathione; MCAO; middle cerebral artery occlusion; MDA; malondialdehyde; NGF; nerve growth factor; PFA; paraf