آشنایی با موضوع

پوده یا تورب به توده متراکم قهوه‌ای تا سیاه رنگ خزه ها و گیاهان که بطور ناقص تجزیه شده اند گفته می شود. اراضی غنی از پوده را پوده‌زار یا پیت لند peatland می‌گویند. پیت لندها که مواد تشکیل دهنده آن را پیت می گویند در ایران دارای نام معادلی (حداقل بصورت رسمی) نیستند، هرچند اسامی مختلفی در گویشهای مختلف کشور برای آن وجود دارد ولی در سطح ملی رایج نیستند که حاکی از ناشناخته بودن این مناطق در ایران می باشد. سرعت انباشته شدن مواد گیاهی و تشکیل پیت عمدتا به اقلیم منطقه مربوط می شود، در اقلیم هایی که دما به حدی بالا باشد که اجازه رشد توده گیاهی را بدهد ولی شرایط فعالیت برای میکروارگانیسم های تجزیه کننده مناسب نباشد، بهترین شرایط برای تشکیل پیت است. چنین شرایطی در نیمکره شمالی بوفور یافت می شود. پیت لند نام عمومی مناطقی از این دست بشمار می اید که انواع و اشکال مختلف دارند از جمله، میر، باگ و فن. تعارف هرکدام بشرح زیر است: 1- میر: نوعی پیت لند است که پیت در حال حاضر در آن در حال شکل گیری است. به عبارت دیگر میر یک پیت لند فعال به حساب می آید. 2- باگ: نوعی پیت لند است که آب از طریق باران و برف به قسمت های زیرین آن می رسد. 3- فن: نوعی پیت لند است که آب و عناصر غذایی از طریق خاک زیرین و آب های زیر زمینی تامین می شود، همچنین تحت تاثیر آب ناشی از باران و برف نیز قرار دارد.

در این صفحه تعداد 246 مقاله تخصصی درباره پوده‌زار، پیت لند، تورب زار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پوده‌زار، پیت لند، تورب زار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوده‌زار، پیت لند، تورب زار; Fe speciation; DOM characterization; Fe-DOM-complex stability; Peatland; Microbial Fe(II) oxidation/Fe(III) reduction; Metallophore;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوده‌زار، پیت لند، تورب زار; DFe; dissolved iron; GA; gallic acid; DOM; dissolved organic matter; DOC; dissolved organic carbon; DO; dissolved oxygen; ROS; reactive oxygen species; Iron; Phenolic acid; Complex; Photo-stability; Peatland; Geochemical iron cycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوده‌زار، پیت لند، تورب زار; Carbon export; Carbon budget; Wetland; Peatland; Greenhouse gases; Anthropogenic modification; Methane; Carbon dioxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوده‌زار، پیت لند، تورب زار; Peatland; Nutrient supply; Paludiculture; Biomass; Stoichiometry; Nitrogen deposition; Rewetting; Agriculture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوده‌زار، پیت لند، تورب زار; CTRL; control treatment; LRP; logging residue pile treatment; ARTmin/medium/max; artificial logging residue pile treatment with minimum/medium/maximum amount of insulation; Logging residue; Decomposition; Soil organic matter; Peatland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوده‌زار، پیت لند، تورب زار; Holocene; Palaeoecology; Southeastern asia; Vegetation dynamics; Stable isotopes; Peatland; C accumulation rate; Ecological process; Controlling factor; Sumatra;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوده‌زار، پیت لند، تورب زار; Boreal; Peatland; Distribution mapping; Organic soil depth; Boosted regression trees; Logistic regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوده‌زار، پیت لند، تورب زار; Anaerobic decomposition; Methane production; Humic substances; Anthraquinone-2; 6-disulfonate (AQDS); Temperature sensitivity; Peatland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوده‌زار، پیت لند، تورب زار; MAT; modern analogues technique; RDA; redundancy analysis; WTD; water-table depths; Bog; Palaeoecology; Palaeoenvironmental reconstruction; Peatland; Protist;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوده‌زار، پیت لند، تورب زار; Peatland; Raised bog; Palaeohydrology; Palaeoclimatology; Dendrochronology; Subfossil trees; Quercus robur; Pinus sylvestris;