آشنایی با موضوع

تری گلیسرید یا تری آسیل گلیسرول (به انگلیسی: triglyceride) نوعی لیپید است که در بدن انسان نقش مهمی ایفا می‌کند. تری گلیسریدها، مهمترین شکلهای ذخیره‌ای لیپیدها هستند که در سلولهای جانوری و گیاهی به صورت ذرات چربی وجود دارند. انرژی حاصل از اکسایش تری گلیسریدها چند برابر انرژی حاصل از اکسایش قندها یا پروتئین‌ها می‌باشد. اکثر چربیهای طبیعی مانند کره، روغن جامد و مایع، چربیهای گوشت (پیه)، چربی زیر پوست و حفره شکمی جانوران، تری گلیسرید هستند. بافت چربی مهمترین بافت ذخیره‌ای چربی در بدن جانوران است. تری گلیسریدها از ترکیب سه مولکول اسید چرب و یک مولکول گلیسرول تشکیل می‌شوند. گلیسرول الکلی سه کربنی است که یک گروه هیدروکسیل با هر یک از کربنهای آن در پیوند است. برای تشکیل تری گلیسریدها یک مولکول اسید چرب با هر یک از گروههای هیدروکسیل موجود در گلیسرول ترکیب و به ازای هر اتصال حاصل، یک مولکول آب ایجاد می‌شود. سه اسید چرب ممکن است از یک نوع یا از انواع مختلف باشند. تری گلیسرید یا تری آسیل گلیسرول از ترکیب یک الکل سه عامله به نام گلیسرول و سه اسید چرب ایجاد می‌شود. نام اختصاری آن T. G است. . T. G شکل مهمی از ذخیره انرژی است و نسبت به قندها دارای میزان انرژی نهفته بیشتری است. همچنین این مولکول ازنظر شیمیایی مولکولی بی اثر(inert) است و خصلت آب گریزی آن نیز از وجوه متمایزکننده آن نسبت به کربوهیدرات هاست. تری گلیسرید جزء اصلی لیپوپروتئین‌های با دانسیته خیلی کم (VLDL) و شیلومیکرون (CHY) است.
در این صفحه تعداد 906 مقاله تخصصی درباره تری آسیل گلیسرول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تری آسیل گلیسرول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Akt; protein kinase B; DM; differentiation medium; ERK; extracellular regulated protein kinase; FABP4; fatty acid binding protein 4; FASN; fatty acid synthase; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GLUT4; glucose transporter type 4; HE; Haemato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Cholesterol; Glucose; Laparoscopic adjustable gastric banding; Laparoscopic adjustable gastric banded plication; Obesity; Triacylglycerol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Alpha linolenic acid; Developmental toxicity; Diacylglycerol oil; Flaxseed oil; Food ingredient; Teratology; AA; arachidonic acid; ALA; alpha-linolenic acid; DAG; diacylglycerol; EPA; eicosapentaenoic acid; FDA; Food and Drug Administration; GD; gestation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; ALP; alkaline phosphatase; BMD; bone mineral density; BMC; bone mineral content; BV; bone volume; BV/TV; bone volume fraction; Ca; calcium; CBG; cortical bone geometry; Conn.D; connectivity density; Ct.Ar; cortical bone sectional area; Ct.Th; cortical bon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Fat taste; Fat perception; BMI; Diet; 3-AFC; 3-alternative forced choice method; CanO; Canola Oil; CanOOleA; Canola Oil spiked with Oleic Acid; CD36; Cluster of differentiation 36; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; FFA; free fatty acid; FFQ; Food Fre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Royal Jelly; Total cholesterol; Low-density lipoprotein cholesterol; High-density lipoprotein cholesterol; Triacylglycerol; Systematic review; Meta-analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Adipose; Adipogenesis; Preadipocyte; Extracellular matrix; Abd; abdominal; And/Gyn; android/gynoid fat mass ratio; ANOVA; analysis of variance; AT; adipose tissue; BMI; body mass index; CD36; cluster of differentiation 36; COMP; cartilage oligomeric matri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Theobromine; Postprandial; Lipid metabolism; Glucose metabolism; Microarray; apoA-I; apolipoprotein A-I; apoB100; apolipoprotein B100; apoB48; apolipoprotein B48; CVD; cardiovascular diseases; CYP1A2; cytochrome P450 1A2; CYP2E1; cytochrome P450 2E1; dAUC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; HIF; hypoxia inducible factor; GO; gene ontology; SREBP; sterol regulatory element-binding protein; ER; endoplasmic reticulum; SCAP; SREBP cleavage activating protein; TAG; triacylglycerol; GPL; glycerophospholipid; Sre1N; Sre1 N-terminal transcription fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Bamboo-shaving polysaccharide (BSP); Prebiotic; Gut microbiota; Inflammation; Obesity; Insulin resistance; BSP; bamboo-shaving polysaccharide; IL; interleukin; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; LPS; lipopolysa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; ACSL; Long-chain acyl-CoA synthetase; AMPK; AMP-activated protein kinase; Apo; Apolipoprotein; ATGL; Adipose triglyceride lipase; CD36; Cluster of differentiation 36; CGI-58; Comparative gene identification-58; CIDE; Cell deat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Pancreas; Inflammatory Response; Acinar Cell; Lamellar Bodies; ADP; adenosine diphosphate; AP; acute pancreatitis; Arg; L-arginine; Arg-AP; L-arginine-induced acute pancreatitis; ATP; adenosine triphosphate; CatB; cathepsin B; CCK; cholecystokinin-8; CDE-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; CoA; coenzyme A; DAG; diacylglycerol; G3P; glycerol-3-phosphate; GPAT; glycerol-3-phosphate acyltransferase; LPA; lysophosphatidic acid; LPAAT; lysophosphatidic acid acyltransferase; MRM; multiple reaction monitoring; PA; phosphatidic acid; QQQ; triple qu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; AQY; apparent quantum yield; BHT; butylated hydroxytoluene; DCM; dichloromethane; DGCC; diacylglyceryl carboxyhydroxymethylcholine; DGDG; digalactosyldiacylglycerol; DGTA; diacylglyceryl hydroxymethyl-trimethyl-β-alanine; DGTS; diacylglyceryl trimethylho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; DNA; deoxyribonucleic acid; ω3 LC; PUFA omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids; TNT; trinitrotoluene; DBTL; design/build/test/learn; TAG; triacylglycerol; ZFN; zinc finger nuclease; TALEN; transcription activator-like effector nucleases; RNA; rib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACLY; ATP-citrate lyase; AGPAT; 1-acyl-glycerol-3-phosphate acyltransferase; ALA; α-linoleic acid (18:3n-3); ARA; arachidonic acid; ATP; adenosine triphosphate; BBzP; butyl-benzyl phthalate; BFR; brominated flame retardants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; FHPKO; fully hydrogenated palm kernel oil; FHPKO-TAG; triglycerides of fully hydrogenated palm kernel oil; FHCNO; fully hydrogenated coconut oil; FHCNO-TAG; triglycerides of fully hydrogenated coconut oil; PO; palm oil; FFA; free fatty acid; DAG; diacylgl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; EU; European Union; FDA; Food and Drug Administration; FHCO; hard fat of cottonseed oil; FHCrO; hard fat of crambe oil; FHPKO; hard fat of palm kernel oil; FHPO; hard fat of palm oil; FHSO; hard fat of soybean oil; GRAS; Generally Recognized as Safe; SFAs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Neutral lipids; Equine metabolic syndrome; Phospholipids; Horse; Thin layer chromatography; MOD-TLC; multi-one-dimensional thin-layer chromatography; BWRP; body weight reduction program; BW; body weight; EMS; equine metabolic syndrome; SI; sensitivity to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; DDA; docosadienoic acid; DTA; docosatrienoic acid; FAMEs; Fatty acids methyl esters; GC; gas chromatography; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; VLCPUFA; very long chain polyunsaturated fatty acid; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; n-3 PUFA lipid sources; fatty acid composition; mRNA expression levels; forced swimming test; Wistar rat model; ALA; alpha-linolenic acid; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BDNF; brain-derived neuro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Mango kernel fat; Hard chocolate fat; Physical blending; Enzymatic interesterification; Microstructure; CB; cocoa butter; CBI; cocoa butter improver; DAG; diacylglycerol; DSC; differential scanning calorimetry; FFA; free fatty acid; HPMF; hard palm mid-fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; 2HPG; 2-hour plasma glucose; ALT; alanine aminotransferase; AUC; area under curve; Cer; ceramide; ChoE; cholesterol ester; FPG; fasting plasma glucose; FINDRISC; Finnish diabetes risk score; hs-CRP; high-sensitivity C-reactive protein; IDI; integrated dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Metabolomics; Metabolite profiling; Gut content and tissue; Gut microbiome; Repeated dose oral toxicity study; Antibiotics; GC; gas chromatography; HD; high dose; IAA; indole-3-acetic acid; ILA; indole-3-lactic acid; LC; liquid chromatography; LD; low dos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; ANCHOR; Effect of AMR101 (Icosapent Ethyl) on Triglyceride Levels in Patients on Statins With High Triglyceride Levels (≥200 and <500 mg/dL); Apo; apolipoprotein; ASAP; Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention; CANTOS; Canakinumab Ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; BEH; ethylene bridged hybrid; Cer; ceramide; DHA; docosahexaenoic acid; FA; fatty acid; HF; high-fat; IPA; isopropanol; IS; internal standard; LPA; lysophosphatidic acid; LPC; lysophosphatidylcholine; LPE; lysophosphatidylethanolamine; LPG; lysophosphatid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; ANCOM; analysis of composition of microbiomes; BSH; bile salt hydrolase; GC; gas chromatography; DAG; diacylglycerine; GF; germ-free; IBD; inflammatory bowel disease; LC; liquid chromatography; LD; low dose; MOA; mode of action; MS; mass spectrometry; OEC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; 1-AA; 1-aminoanthracene; 2-EP; 2-ethylpyridine; 2-PIC; 2-picolylamine; AMP; amphetamine; AMY1; amylose tris-(3,5-dimethyl-phenylcarbamate); BEH; bridged ethylene hybrid silica; CCH; cannabicyclohexanol; CEL1; cellulose tris-(3,5-dimethyl-phenylcarbamate);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; AMA-1; apical membrane antigen 1; 2 -APB; 2-aminoethoxydiphenyl borate; BMP; bis (monoacylglycerol)phosphate; CDP; cytidine diphosphate-choline; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; D; aspartate; DAG; diacylglycerol; EBA175; erythrocyte binding antigen 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Hematophagy; Lipid metabolism; Lipid transport; Vector insects; 20HE; 20-hydroxyecdysone; ACBP; acyl-CoA-binding protein; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACS; acyl-CoA synthetase; ACSF5; ACS family 5; ACSL; long-chain ACS; ACSVL; very long-chain ACS; AGPAT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; TAG; Triacylglycerol; HTS; high throughput screening; G3P; glycerol-3-phosphate; GPAT; acyl-CoA:glycerol-3-phosphate acyltransferase; LPA; lysophosphatidic acid; LPAAT; acyl-CoA:lysophosphatidic acid acyltransferase; PA; phosphatidic acid; PAP; Phosphatid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Docosahexaenoic acid; Eicosapentaenoic acid; Lipid droplets; Phaeodactylum tricornutum; Polyunsaturated fatty acid; Triacylglycerol; ACCase; acetyl-CoA carboxylase; ACP; acyl carrier protein; ALA; α-linolenic acid; ATS1; plastidic glycerol-3-phosphate ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; Adipose tissue macrophages; Omega-3 PUFA; Fatty acid re-esterification; Lipolysis; Lipid mediators; 17-HDHA; 17-hydroxy docosahexaenoic acid; ATMs; adipose tissue macrophages; BMM; bone marrow-derive macrophages; CE; cholesteryl ester; DAG; diacylglycerol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease; TG; triacylglycerol; NASH; non-alcoholic steatohepatitis; ROS; reactive oxygen species; NF-κB; nuclear factor-κB; JNK; c-jun N-terminal kinase; LFE; Lycium chinense fruit extract; MCD diet; methionine-choline-de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; ATF6; activating transcription factor 6; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bax; Bcl-2-associated X protein; CAT; catalase; CHOP; CCAAT-enhancer-binding protein homologous protein; cIAP; inhibitor of apoptosis protein; DAB; diaminobenzidine; ECL; enhanced chemilum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; LC/MS; liquid chromatography mass spectrometry; IPA; 2-propanol; EtOH; ethanol; MeOH; methanol; ACN; acetonitrile; MTBE; methyl-tert-butyl ether; TG; triacylglycerol; DG; diacylglycerol; MG; monoacylglycerol; CE; cholesteryl ester; (L)PC; (Lyso)phosphatid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تری آسیل گلیسرول ; AMF; anhydrous milk fat; DAG; diacylglycerol; FFA; free fatty acid; MAG; monoacylglycerol; p-NMR; pulsed nuclear magnetic resonance; SFC; solid fat content; TAG; triacylglycerol; Anhydrous milk fat; Isothermal crystallization; Esterified and free fatty ac