آشنایی با موضوع

HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا را کلسترول خوب می نامند که کبد و روده ها آن را می سازند و فقط از جهت علامت اختصاری آن به لیپوپروتئین با دانسیته پایین شبیه است. شکل و عملکرد لیپوپروتئین با دانسیته بالا کاملاً با لیپوپروتئین با دانسیته پایین فرق دارد. ذرات لیپوپروتئین با دانسیته بالا همان طور که از نام آن ها بر می آید، حاوی مقادیر زیادی پروتئین هستند ولی چربی اندکی دارند. آن ها کلسترول اضافی تجمع یافته در دیواره عروق و نقاط دیگر را جمع کرده و آن را به کبد منتقل می کنند. اگر فرض کنیم لیپوپروتئین با دانسیته پائین تجمع یافته در دیواره عروق زباله های موجود در جریان خون هستند، لیپوپروتئین با دانسیته بالا مانند دستگاه زباله جمع کنی است که چربی های اضافی را از دیواره عروق جدا می کند و آن ها را به کبد می رساند تا از بدن خارج شوند. اگر سطوح لیپوپروتئین با دانسیته بالا در خون زنان کمتر از ۵۰ mg/dl و در خون مردان کمتر از ۴۰ mg/dl باشد، کم محسوب می شود. اگر مقدار لیپوپروتئین با دانسیته بالا در خون، ۶۰ mg/dl یا بیشتر باشد خوب و مناسب است. لیپوپروتئین با چگالی بالا یکی از پروتئین های سرم است. لیپوپروتئین با دانسیته بالا به عنوان یک عامل اصلی احتمال خطر بیماری های قلبی تصور شده است و سطح پایین این لیپوپروتئین با افزایش احتمال خطربیماری های قلبی مربوط می باشد. کسانی که به صورت پایدار و دایمی ورزش می کنند نسبت به همتای بدون تحرک ورزشی، سطح لیپوپروتئین با دانسیته بالای کلسترول را به صورت زیادی دارا می باشند. از این رو پیشنهاد اینکه ورزش این تغییرات سودمند را ترغیب میکند توجیه می کند.
در این صفحه تعداد 1147 مقاله تخصصی درباره HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Depression; Leisure time physical activity; Health care utilization; Health services; BDI (−21); Beck Depression Inventory; BMI; Body Mass Index; DS; depressive symptoms; FDMSA-study; Finnish Depression and Metabolic Syndrome in Adults-study; GDP; Gross
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Adipokine; Brown adipose tissue; Gestational diabetes mellitus; Insulin resistance; Neuregulin 4; Pregnancy; ADA; American Diabetes Association; ANGPTL8; Angiopoietin-like protein 8; AUCGlucose; Area under the glucose curve; AFABP; Adipocyte fatty acid-bi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; ADP; adenosine diphosphate; ASA; aspirin; CLI; critical limb ischemia; DAPT; dual antiplatelet therapy; DES; drug-eluting stent; DM; diabetes mellitus; HPR; high on-treatment platelet reactivity; HPRA; high on-treatment platelet reactivity to aspirin; HPR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; ARUP; Associated Regional and University Pathologists, Inc; ALP; albumin, alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BUN; blood urea nitrogen; CR; concentration ratio; ED; emergency department; HDL; high-density
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; obesity; fatty pancreas; insulin resistance; ALP; Alkaline phosphatase; ALT; Alanine aminotransferase; AST; Aspartate aminotransferase; BMI; Body mass index; CT; Computed tomography; HbA1C; Glycated hemoglobin; HDL; High-density lipoprotein; HOMA-IR; Home
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; BDI-II; Beck Depression Inventory-Second Edition; FSFI; female sexual function index; HDL; high-density lipoprotein; HOMA1-IR; the homeostatic model 1 for insulin resistance index; LDL; low-density lipoprotein; SD; standard deviation; Depressive symptoms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Glucocerebrosidase deficiency; Lysosomal storage disease; Resting energy expenditure; Insulin resistance; High-density lipoprotein cholesterol; Hepatocellular carcinoma; Gaucher disease; ApoAI; apolipoprotein AI; ApoB; apolipoprotein B; ApoE; apolipoprote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Proton density fat fraction; MR elastography; hepatic steatosis; hepatic fibrosis liver stiffness; progression; pediatric NAFLD; ALT; Alanine aminotransferase; BMI; Body mass index; CyNCh; Cysteamine bitartrate delayed release for the treatment of nonalco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; infant feeding; heart disease; healthy child; HDL; High-density lipoprotein; SBP; Systolic blood pressure; TARGetKids!; The Applied Research Group for Kids; WC; Waist circumference;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; CGL; congenital general lipodystrophy; Ldlr; low-density-lipoprotein receptor; apoE; apolipoprotein E; FPLC; fast protein liquid chromatography; WAT; white adipose tissue; BAT; brown adipose tissue; VLDL; very-low-density lipoprotein; IDL; intermediate-de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; SGLT2; sodium-glucose cotransporter 2; SGLT2i; SGLT2 inhibitor; BDHQ; brief-type self-administered diet history questionnaire; DHQ; self-administered diet history questionnaire; GLP-1; glucagon-like peptide-1; eGFR; estimated glomerular filtration rate; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Plasma fatty acids; Adiposity; Cardiometabolic profile; Weight loss; Obese adolescents; apoA1; apolipoprotein A1; apoB; apolipoprotein B; BMI; body mass index; CRP; C-reactive protein; CVD; cardiovascular diseases; DBP; diastolic blood pressure; DHA; doco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; ALT; alanine aminotransferase; DILI; drug-induced liver injury; HBV; hepatitis B virus; HCV; hepatitis C virus; HDL; high-density lipoprotein; LDL; low-density lipoprotein; NAFLD; nonalcoholic fatty liver disease; NASH; nonalcoholic steatohepatitis; OCA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Cholesterol efflux capacity; Chronic kidney disease; High-density lipoprotein; Plasmalogen; ABI; ankle-brachial index; ADMA; asymmetric dimethylarginine; Alb; albumin; apo A-I; apolipoprotein A-I; baPWV; brachial-ankle pulse wave velocity; %CH efflux; cho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Cholesterol; Obesity; Glucose; Triglycerides; Osteoporosis; Vitamin E; AGEs; advanced glycation end-products; ANOVA; analysis of variance; AUC; area under the curve BMD, bone mineral density; BMI; body mass index; BV/TV; trabecular bone volume; Conn.D; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Insulin; C-peptide; IGF-1; Body composition; 1-RM; 1 Repetition Maximum; ADT; Androgen Deprivation Therapy; AUC; Area Under the Curve; BMI; Body Mass Index; CRP; C-reactive Protein; CVD; Cardiovascular Disease; DBP; Diastolic Blood Pressure; FFM; Fat Free
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; primary care; hyperlipidemia; screening; AAP; American Academy of Pediatrics; HDL; High-density lipoprotein; LDL; Low-density lipoprotein; NHLBI; National Heart, Lung, and Blood Institute;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; ACE-Is; angiotensin-converting enzyme inhibitors; AH; arterial hypertension; ARBs; angiotensin II receptor antagonists; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CA; carbonic anhydrase; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CAT; catalase; CRP; C-reactive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; severe obesity; cardiovascular risk factors, metabolic syndrome; ALT; Alanine aminotransferase; BMI; Body mass index; CRP; C-reactive protein; CVRFC; Cardiovascular risk factor clustering; HDL; High-density lipoprotein; OGTT; Oral glucose tolerance test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; RA; rheumatoid arthritis; RCT; randomized controlled trial; DMARDs; Non-biologic Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs; HDL; high-density lipoprotein; LDL; low-density lipoprotein; ESR; erythrocyte sedimentation rate; CRP; C-reactive protein; TG; triglyc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; AP; anterior-posterior axis; ARRIVE guidelines; Animal Research, Reporting of In Vivo Experiments' guidelines established by the National Centre for the Replacement, Refinement & Reduction of Animals in Research; ASL; arterial spin labeling, perfusion sca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; diet; fatty acids; metabolomics; metabolic profiling; primordial prevention; BMI; Body mass index; E%; Percentage of total energy intake; HDL; High-density lipoprotein; HDL-C; High-density lipoprotein cholesterol; IDL; Intermediate-density lipoprotein; LD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; HDL; stress; neurodevelopment disorder; ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; BBC; Boston Birth Cohort; BMC; Boston Medical Center; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; DSM; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; EMR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; ABCA1 gene; Tangier disease; Male infertility; Spermatogenesis; Hormonal axis; High-density lipoprotein; FHA; hypoalphalipotroteinemia; CFTR; Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator; FHS; follicle stimulating hormone; LH; luteinizing hormone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; 6MWT; 6-Minute Walk Test; AACE; American Association of Clinical Endocrinologists; ACE; American College of Endocrinology; ADT; androgen deprivation therapy; BMI; body mass index; BRS; baroreflex sensitivity; CAC; coronary artery calcium; CAD; coronary ar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; AMPK; adenosine 5′-monophosphate (AMP)-activated protein kinase; ANGPTL4; angiopoietin-like protein 4; AX; arabinoxylan; CAZymes; carbohydrate active enzymes; CBMs; carbohydrate-binding modules; CVD; cerebrobascular disease; ERs; estrogen receptors; IL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; ABCA1; ATP-binding cassette transporter A1; ABCG1; ATP-binding cassette transporter G1; Apo A1; apolipoprotein A1; CETP; cholesterol ester transfer protein; HIIT; high intensity interval training; HDL; high-density lipoprotein; LXR; liver X receptor; LCAT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; BMI; body mass index; CAD; coronary artery disease; HDL; high-density lipoprotein; LDL; low-density lipoprotein; RCT; randomized controlled trial; SHBG; sex hormone-binding globulin; Testosterone; Sex hormones; Mendelian randomization; Causal inference; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; ALT; alanine aminotransferase; AMPK; AMP-dependent protein kinase; ANOVA; analysis of variance; AST; aspartate aminotransferase; baPWV; brachial-ankle pulse wave velocity; BMI; body mass index; BUN; blood urea nitrogen; CIMT; carotid intima-media thicknes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; BMI; Body mass index; BP; Blood pressure; Chol; Cholesterol; FFQ; Food frequency questionnaire; FPG; Fasting plasma glucose; G6PD; Glucose-6-phosphatase-dehydrogenase; GPT; Glutamate-pyruvate transaminase; HbA1c; Glycated hemoglobin; HDL; High-density lip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; AUC; Area under the curve; BMI; Body mass index; BP; Blood pressure; CCM; Corneal confocal microscopy; CNFL; Corneal nerve fibre length; DNSS; Diabetic neuropathy symptom score; DR; Diabetic retinopathy; FLV; Focal loss volume; GCC; Ganglion cell complex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; LDL; low-density lipoprotein; HDL; high-density lipoprotein; NP; nanoparticle; VLDL; very low-density lipoprotein; ITC; isothermal titration calorimetry; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; PS-NP; polystyrene nanoparticle; TEM; transmission el
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Cardiovascular disease risk; Depression; Dietary inflammation; Systemic inflammation; CVD; cardiovascular disease; CRP; C-reactive protein; FRS; Framingham Risk score; DII; Dietary Inflammatory Index; HDL; high-density lipoprotein; NHANES; National Health
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; 25(OH)D; 25-hydroxyvitamin D; AITT; arginine insulin tolerance test; Apo; apolipoprotein; AITT; arginine-insulin tolerance test; BMI; body mass index; BMC; bone mineral content; BMCapp; bone mineral content appendicular; BMCHA; bone mineral content height
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Arg; Arginine; CMC; Carboxymethyl cellulose; LDL; Low-density lipoprotein; HCMC; Hydrolyzed carboxymethyl cellulose; HDL; High-density lipoprotein; HEW; Hydrolyzed egg white; HEY; Hydrolyzed egg yolk; PEG; Polyethylene glycol; Pro; Proline; Egg yolk; Free
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Cilostazol; Obesity; AngiotensinII; Diastolic dysfunction; HFpEF; TGF-β; PKM2; Ciloz; Cilostazol; AngII; AngiotensinII; HFD; High Fat Diet; FS; Fraction Shortening; EF; Ejection Fraction; HFpEF; Heart failure with Preserved Ejection Fraction; PKM2; Pyruv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Cancer prevention; Carotenoids; Cognitive function; Eye health; Healthy ageing; AMD; age-related macular degeneration; AREDS; Age-Related Eye Disease Study; ATBC; α-Tocopherol, β -Carotene Cancer Prevention Study; CARET; β -Carotene And Retinol Efficac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Oil tea; Glucose; Lipid; Gut microbiota; Type 2 diabetes; db/db mice; AUC; area under the curve; FBG; fasting blood glucose; FDR; false discovery rate; HDL; high-density lipoprotein; LDA; linear discriminant analysis; LDL; low-density lipoprotein; NRV; nu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Fruit/nut oils; Seed oils; Cold-pressing; Chemical characterization; Fatty acids; Polyphenols; Squalene; Minerals; HSD; honestly significant difference; HDL; high-density lipoprotein; LDL; low-density lipoprotein; MRL; maximum residue level;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Nighttime sleep duration; Midday naps; Glycemic control; Type 2 diabetes; BMI; body mass index; SBP; systolic blood pressure; DBP; diastolic blood pressure; FPG; fasting blood glucose; HbA1c; hemoglobin A1c; HDL; high-density lipoprotein; HOMA-2%B; homeos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; BA; bile acids; BSH; bile salt hydrolase; CA; cholic acid; CDCA; chenodeoxycholic acid; DCA; deoxycholic acid; LCA; litocholic acid; MCA; muricholic acid; CYP7A1; cholesterol 7-αhydroxylase; L.; Lactobacillus; B.; Bifidobacterium; EPS; exopolysaccharide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; ABC; ATP-binding cassette; ABCA; ABC subfamily A; AD; Alzheimer's disease; ApoE; apolipoprotein E; APP; amyloid precursor protein; Aβ; amyloid-β; BBB; blood-brain barrier; DAMPs; damage-associated molecular patterns; HDL; high-density lipoprotein; HFD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; ANCHOR; Effect of AMR101 (Icosapent Ethyl) on Triglyceride Levels in Patients on Statins With High Triglyceride Levels (≥200 and <500 mg/dL); Apo; apolipoprotein; ASAP; Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention; CANTOS; Canakinumab Ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; Biotin; Metabolic Syndrome; High-Fructose Diet; Rats; ALT; Alanine aminotransferase; AST; Aspartate aminotransferase; HDL; High-density lipoprotein; IP; Intraperitoneally; LDH; Lactate dehydrogenase; LDL; Low-density lipoprotein; PBS; Phosphate-buffered s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; AHAB; Adult Health and Behavior; BDI-II; Beck Depression Inventory-II; BMI; body mass index; CES-D; Center for Epidemiological Studies; CFA; confirmatory factor analysis; CFI; comparative fit index; CI; confidence interval; CRP; C-reactive protein; CVD; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; AL; ad libitum (group); AVD; Apparent Volume Density; BMC; bone mineral content; Cas; casein-based diet (group); CU; catch-up (group); CV; coefficient of variation; EGP; epiphyseal growth plate; FC; fold change; FDR; false discovery rate; HDL; high-densit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا چگالی بالا; B6; C57BL/6 J mouse strain; Chr; chromosome; D2; DBA/2 J mouse strain; ER; endoplasmic reticulum; F1; filial 1 generation; F2; filial 2 generation; GWAS; genome-wide association study; GXE; gene-by-environmental interaction; HDL; high-density lipoprot