آشنایی با موضوع

بین المللی سازی یا به عبارتی بین المللی کردن فعالیت ها از جنبه های مختلفی مطالعه می شود و در واقع مفهوم آن مبهم است. و در رابطه با هر زمینه مطالعاتی معنای متفاوتی دارد. این لغت به عناصر گوناگونی در سازمان همانند استراتژی، ساختار سازمانی، محصولات و همانند آن برمی‌گردد. همچنین بین المللی کردن به عنوان فرایند درگیر شدن در عملیات بین المللی می باشد. یک دیدگاه متفاوت دیگر از کالوف و بیمیش، بیان می کند که بین المللی سازی به معنای فرایند منطبق کردن عملیات شرکت ها (همانند استراتژی، ساختار، منابع و. . . ) با محیط های بین المللی می باشد یعنی در واقع بین المللی کردن فعالیت ها به عنوان یک فرایند پویا محسوب می شود. واژه اینترنشنالیزیشن (Internationalization) در لغت به معنی بین المللی یا جهانی کردن و در اصطلاح یا در مفهوم وسیع خود، نزدیک شدن دولت ها به یکدیگر در یک حوزه جهانی است. در رشته های متفاوت علمی، این واژه مفهوم ها و معنی های متفاوتی دارد. و از جنبه های متفاوتی می تواند مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
در این صفحه تعداد 396 مقاله تخصصی درباره اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Internationalized SMEs; Internationally leading SMEs; Small and medium-sized enterprises (SMEs); South Korea; Success factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Latecomer firms; Developing countries; Internationalization; Economic development; Dynamic capabilities
مقالات ISI اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Case study; Human resource management; Industrial Marketing Management; IMP; Industrial marketing and purchasing; Industry clusters; International scope; Internationalization; Journal demographics; Journal positioning; Networks; Peter LaPlaca; Purchasing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Cross-cultural adaptability; Peer-to-peer mentoring; Graduate global employment; Internationalization; Quantitative method; Cross Cultural Adaptability Inventory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Organizational slack; Internationalization; Brazilian firms; Emerging market multinationals; Latin american multinationals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; China; Internationalization; International student mobility (ISM); Student experience; Higher education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Difference in difference estimation; Propensity score matching; Outward foreign direct investment; Employment; Internationalization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Reputation; Business groups; Emerging markets; Internationalization; Signaling theory; Location choice; Geographic scope;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Family business; Family control; Heterogeneity; Internationalization; Strategic action; Willingness and ability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; International new venture; Internationalization; Dynamic capability; Post-entry survival; Specialization; Stable leadership;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Home country institutions; Internationalization; Social value orientation; Cross-country; Global Entrepreneurship Monitor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Clusters; Alliances; Boundary-spanning; Bridging ties; Social network; Small and medium-sized firms (SMEs); Internationalization; Entrepreneurship;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; International finance; Capital structure; Debt ratio; Internationalization; Meta-analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Resource dependence; Extractive industry; State hybrid; SOE; Non-market strategy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Performance; Uncertainty; Political risk; Corruption; Emerging markets; Multinational firms; Latin America; Region;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Top management team; Middle manager size; Internationalization; Information-processing perspective;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Research intensity; Internationalization; Ownership structure; Governance structure; Indian business groups;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Environmental uncertainty; Networking; Profile deviation; Ideal profiles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Export barriers; barriers to internationalization; exporting; Internationalization; systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Venture capital; Legal framework; Success; Internationalization; Syndication; G24; G32; K4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Dynamic capability; Technological capability; Alliance capability; SME; Biopharmaceutical industry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; International; Underrepresentation; Globalization; Bibliometric analysis; School psychology; Educational psychology; Scholarship; Journal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Transformative learning; Problem and project based learning; Curriculum reform; Digitalization; Internationalization; Globalization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Resource-based theory; Resource management; Resource use; Heterogeneity; Strategic factor markets; Family firms; Internationalization; Entrepreneurship;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; G11; G02; F65; Home bias; International diversification; Internationalization; Investor information; Retail investors; Stock market index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Exports; Late starters; Wine business; Wine tourism; Network relationships;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Internationalization; Leadership; Primary and lower secondary school; School leaders; Education; China; Denmark; International experience; Learning; Reflection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Organizational innovation; Technological innovation; Export performance; Innovation radicalness; Innovation extensiveness; Internationalization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Emerging market multinationals; Internationalization; Home country effects; Urbanization; Financial strength; Cross-classified; Multilevel modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Micromultinationals; Born micromultinationals; Internationalization; Multinationalization; International new ventures; Born globals; Networks; International strategy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترنشنالیزیشن یا بین المللی یا جهانی کردن; Offshore service providers (OSPs); Internationalization; Performance; Cluster presence; Quality certification;