آشنایی با موضوع

میوکوتوکسین(به انگلیسی: Mycotoxin) یا قارچ های میکروسکوپیک، گیاهانی انگلی هستند که بر روی خوراک دام و طیور رشد میکنند. این قارچ ها نه تنها ذاتا کیفیت دانه ها از نظر مواد مغذی را کاهش می دهند. بلکه یک سری مواد شیمایی را که تحت عنوان مایکوتوکسین نامیده می شوند را تولید میکنند که این مواد شیمایی منجر به پایین آمدن راندمان رشد و تولید مثل حیوانات در مزارع دامپروری می شوند. مایکوتوکسین ها در ذرت، گندم، یولاف، جو، تخم پنبه و بادام زمینی قابل رد یابی می باشند. ۵ مایکوتوکسین مهم که باعت کاهش بازده حیوانات می شوند عبارتند از آفلاتوکسین، دی اکسی نیوالنون یا DON، ارگوت، اوکراتوکسین و زیرالنون یا ZEN. که در مقالات بعدی با ویژگی هر کدام از این مایکوتوکسین ها آشنا خواهیم شد. مایکوتوکسین ها گستره مختلف مولکول ها هستند که توسط برخی گونه های قارچ تولید می شوند و برای حیوانات و انسان ها مضرند. مایکوتوکسین ها در دانه غلات و علوفه، قبل از برداشت، هنگام برداشت و بعد از آن در شرایط آب و هوایی مختلف تولید می شوند. اگر غلات در شرایط آب و هوایی معتدل، نیمه معتدل و استوایی تولید شوند، اگر در فصل برداشت، رطوبت زیاد و بارندگی وجود داشته باشد احتمال آلودگی غلات با قارچ وجود دارد. در حیوانات مزرعه ای، مایکوتوکسین ها اثرات منفی روی مصرف خوراک، عملکرد حیوان،میزان رشد و سیستم ایمنی دارند. نشخوار کنندگان معمولا مقاومت بیشتری به علت توانایی سم زدایی میکروارگانیسم های شکمبه نسبت به غیر نشخوار کنندگان به خوراک آلوده به مایکوتوکسین دارند. . مشکل مایکوتوکسین ها فقط در خوراک حیوان یا کاهش عملکرد دام و طیور نیست بلکه در گوشت و شیر و تخم مرغ هم وجود دارد که میتواند برای سلامت انسان تهدید آمیز باشد. قارچ های آسپرژیلوس، فوزاریوم و پنیسلیوم در تولید مایکوتوکسین های مضر مهمترند. مایکوتوکسین مهم تولید شده ازآسپرژیلوس آفلاتوکسین است. درک اینکه متابولیت های بعضی از کپک های مواد غذائی مسئول بیماری حیوانات و مرگ آنها می باشد در سال 1960 اتفاق افتاد. اکنون به خوبی مشخص گردیده که متابولیت های سمی قارچی (مایکوتوکسین ها) مسئول اپیدمی های بزرگ در انسان و حیوان در چند سال اخیر بوده و مهم ترین وقوع مسمومیت های قارچی شامل ارگوتیسم عامل مرگ حداقل صد هزار نفر از مردم اروپا در هزاره گذشته،مسمومیت ATA مسئول مرگ حداقل صد هزار نفر مردم روسیه در بین سال های 1942 تا 1948، مسمومیت استاکی بوتریو توکسیکوزیس مسئول مرگ ده ها هزار اسب در روسیه در سال 1930 و مسمومیت آفلاتوکسینی که باعث مرگ صد هزار بوقلمون در انگلستان در سال 1960 و مرگ و بیماری در بسیاری از حیوانات دیگر و احتمالاً انسان بوده است. مایکوتوکسین ها بعنوان محصولات متابولیکی ثانویه شناخته می شوند این بدان معنی است که این مواد نقش خاصی در متابولیسم طبیعی و رشد قارچ ندارد و بطور معمول البته نه کاملا انحصاری توسط قارچهای درحال رشد تولید می شوند. این مواد معمولا دارای مولکولهای متفاوتی هستند، از ساختمانهای شامل یک حلقه هترو سیکلیک با وزن مولکولی کمتر از ۵۰ دالتون تا گروههایی از حلقه های نامتجانس با وزن مولکولی بیش از ۵۰۰ دالتون. مایکوتوکسین ها چهار نوع اصلی از مسمومیت را موجب می شوند که عبارتند از مسمومیت حاد، مسمومیت مرمن، خاصیت جهش زایی و ناقص الخلقه زایی. اصلی ترین اثر شرح داده شده برای مایکوتوکسیکوز حاد بر جای گذاشتن آثار سوء بر کبد و کلیه می باشد که ادامه آن موجب مرگ می شود. علائم مسمومیت های مایکوتوکسین تقریباً همانند ساختمان شیمیائی آنها متفاوت هستند. بعضی ترکیبات مایکوتوکسین ممکن است چند علامت نشان داده تا به مرگ منجر شود، در حالی که سایر ترکیبات مایکوتوکسین ممکن است اثرات شدیدی شامل نکروز جلدی، لولوپنی و ضعف ایمنی از خود بروز دهند. مقادیری که تولید بیماری مزمن می کنند، از نظر مقدار بسیار کمتر از مقادیری که تولید مسمومیت حاد می نمایند، می باشند و لذا صدمات طولانی مدت مانند ایجاد تومور و سرطان از خود به جا گذاشته و تنها زمانی که بیماری کاملاً پیشرفت نمود ظاهر می شود. ترکیبات سمی بسیاری از کشت های کپک ها به دست آمده است. به هر حال همه اینها باعث بیماریهای انسانی و حیوانی نمی شوند. توکسین هائی که به عنوان بالاترین پتانسیل بیماریزائی در انسان و آلوده کننده مواد غذائی مورد نگرانی در بهداشت عمومی می باشند.
در این صفحه تعداد 529 مقاله تخصصی درباره میوکوتوکسین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده میوکوتوکسین
مقالات ISI میوکوتوکسین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میوکوتوکسین; Quantum dots; Colloid gold nanoparticle; Bioconjugation; Multiplex lateral flow immunoassay; Mycotoxin; BSA; bovine serum albumin; CDI; 1,1′-carbonyldiimidazole; CG; colloidal gold; CG-LFIA; CG-based LFIAs; CG-mAbs; CG-labelled mAbs; CMO; O-(carboxymeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میوکوتوکسین; Antifungal; Antioxidant; Biopreservation; Lactic acid bacteria; Mycotoxin; Protective culture; 2, 4 DTBP; 2, 4-di-tert-butyl phenol; AMP; Antimicrobial peptide; CFS; Cell free supernatant; LAB; Lactic acid bacteria; GRAS; Generally recognized as safe;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میوکوتوکسین; FTM-C; fumitremordin C; BCRP; breast cancer resistance protein; PKS; polyketide synthase; NRPS; nonribosomal peptide synthetase; α-KG; α-ketoglutarate; SAR; structure-activity relationship; KSP; kinesin spindle protein; TAS1; tenuazonic acid synthetase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میوکوتوکسین; ABC; ATP-binding cassette; BCRP; breast cancer resistance protein; BEA; beauvericin; COC; cumulus oocyte complex; DAPI; 4,6-diamino-2-phenyl-indole; EFSA; European Food Safety Authority; EtHD-1; ethidium homodimer-1; IVM; in vitro maturation; M2; metaphas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میوکوتوکسین; ADFI; average daily feed intakes; ADG; average daily weight gains; ADTZ; aflatoxin-detoxifizyme; AF; aflatoxins; AFB1; aflatoxin B1; BSM; basal salt medium; CMB; corn meal buffer; DDG; distillers' dried grains; DDGS; distillers' dried grain with solub
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میوکوتوکسین; Beverage; Food processing; Maize; Mycotoxin; Sorghum; Alternariol (PubChem CID: 5359485); Alternariol methylether (PubChem CID: CID 5360741); Beauvericin (PubChem CID: 105014); Deoxynivalenol (PubChem CID: 442408); Enniatin A (PubChem CID: 57369704); Enni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میوکوتوکسین; Mycotoxin; Masked fumonisins; Hydrolyzed fumonisins; Mass spectrometry; FB1; fumonisin B1; FB2; fumonisin B2; HFB1; Hydrolyzed fumonisin B1; HFB2; Hydrolyzed fumonisin B2; Fumonisin B1 (PubChem CID: 3431); Fumonisin B2 (PubChem CID: 3432);