آشنایی با موضوع

صنوبر نروژی درختی است که به سرعت رشد می‌کند و یکی از مخروطیان جذاب برای افزایش زیبایی خانه است. درخت صنوبر نروژی، یک گونه بومی صنوبر متعلق به شمال، مرکز و شرق اروپا است. صنوبر نروژی به طور گسترده برای استفاده از چوب آن کاشته می شود و گونه ای است که به عنوان درخت کریسمس اصلی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
در این صفحه تعداد 472 مقاله تخصصی درباره صنوبر نروژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI صنوبر نروژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صنوبر نروژی; Conduit wall reinforcement; Drought; Global warming; Hydraulic failure; Norway spruce; Picea abies; Structure-function relationships; Wall collapse; Wood cracks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صنوبر نروژی; Mr. Frosty; Picea abies; Programmable freezer; Slow cooling; Somatic embryogenesis; Germination of somatic embryos; Polyethylene glycol-glucose-dimethylsulfoxide (PGD) mixture; Dimethylsulfoxide (Me2SO);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صنوبر نروژی; Charcoal; Picea abies; Fagus sylvatica; Abies alba; Disturbances; Fire frequency; Fire severity; Pollen; Anthropogenic impact;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صنوبر نروژی; Boreal forests; Generalized additive mixed model (GAMM); Habitat modeling; Microbial decomposition; Picea abies; Saproxylic fungi; Woody debris; 454-Sequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صنوبر نروژی; Abies alba; Larix decidua; Picea abies; Pseudotsuga menziesii; Pinus sylvestris; Softwood bark extracts; Thiolysis; MALDI-TOF MS; Condensed tannins; Carbohydrates;