آشنایی با موضوع

انتخاب تامین کننده فرآیندی است که شرکت‌ها بوسیله آن تامین کنندگان را شناسایی، ارزیابی و با آنها قرارداد منعقد می کنند. فرایند انتخاب تامین کننده یک مقدار عظیم از منابع مالی شرکت را اعمال می کند. در مقابل، شرکت ها انتظار دارند که از قرارداد با تامین کنندگان، منافع مالی زیادی را منتفع بشوند. مراحل معمول فرایندهای انتخاب تامین کننده را مشخص می کند: شناسایی تامین کنندگان، درخواست اطلاعات از تامین کنندگان، تنظیم شرایط قرارداد، مذاکره با تامین کنندگان و ارزیابی تامین کنندگان. این نشان می دهد که چرا هر مرحله مهم است، چگونگی ارتباط بین مراحل و چگونگی پیچیدگی حاصل از آن، زمینه ای مناسب برای تحقیقات ORMS فراهم می کند. انتخاب تامین کننده مناسب ارزش خیلی بیشتر از اسکن یک سری لیست قیمت دارد. انتخاب تامین کننده توسط شما به طیف گسترده ای از عوامل مانند ارزش برای پول، کیفیت، قابلیت اطمینان و خدمات بستگی دارد. فرایند انتخاب تأمین کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت با قیمت مناسب و در یک زمان مناسب و در یک حجم مناسب باشد، یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تأمین مناسب است. تصمیم گیری در مورد انتخاب تأمین کننده نقش قابل توجهی در تولید و مدیریت لجستیک شرکت ها دارد و بسیاری از شرکت های باتجربه بر این باورند که انتخاب تأمین کننده مهم ترین فعالیت یک سازمان به شمار می آید. در نتیجه تصمیم گیری های نادرست در زمینه انتخاب تأمین کنندگان پیامدهای منفی و زیان های بسیاری را برای شرکت در پی خواهد داشت. تصمیم گیری و انتخاب تأمین کننده اساساً یک مسئله چند معیاره می باشد. این امر برای اکثر سازمانها، اهمیت استراتژیک دارد. ماهیت چنین تصمیم گیری هایی معمولاً پیچیده و ساختار نیافته است. فنون علم مدیریت می توانند در خصوص تصمیم گیری برای این مسائل، راهگشا و کمک کننده باشند.
در این صفحه تعداد 325 مقاله تخصصی درباره انتخاب تامین کننده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده انتخاب تامین کننده
مقالات ISI انتخاب تامین کننده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب تامین کننده; Mixed-integer nonlinear programming; Innovation diffusion; Production and sales plans; Multi-echelon inventory system; Supplier selection; Supplier switching cost;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب تامین کننده; Two-stage supply chain; Price-sensitive demand; Supplier selection; Mixed integer nonlinear programming model; Optimal selling price bounds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب تامین کننده; Emergency logistics; Inventory control; Product returns; Supplier selection; Stochastic programming; Conditional Value-at-Risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب تامین کننده; Supply chain management; Supplier selection; Agent-based computational economics; Multiple criteria analysis; Multi-objective optimization model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب تامین کننده; Fuzzy set theory; Supplier assessment; Supplier selection; Fuzzy logic; Uncertainty; Logistics; Supply chain;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب تامین کننده; Total Landed Cost; international sourcing; global sourcing; supplier selection; sourcing decision; world café; method; typology; Analytic Hierarchy Process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب تامین کننده; Supplier selection; Inventory optimization; Simulation-optimization; Decomposition; Multi-sourcing; Lateral transshipments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب تامین کننده; AHP; analytical hierarchy process; B2B; business-to-business; BFI; best fit index; BMP; best-matching protocol; DP; dynamic programming; EVM; economic value of a match; LP; linear programming; MIP; Mixed-integer programming; MP; Mathematical programming;