آشنایی با موضوع

هپاتوسیت (به انگلیسی: Hepatocyte) به سلولهای اصلی بافت کبد گفته می‌شوند. این سلولها حدود هشتاد درصد بافت کبد را تشکیل می‌دهند. کارهای اصلی هپاتوسیتها عبارت است از: ساخت پروتئین‌هایی مانند آلبومین، پروترومبین، فیبرینوژن و هپارین؛ ذخیره پروتئین؛ متابولیسم کربوهیدراتها، ساخت کلسترول، اسیدهای صفراوی و لیپو پروتئینها؛ سمیت زدایی، تغییر و دفع سموم خارجی و داخلی. با توجه به چینش سلول‌های کبدی، با کمی مسامحه می‌توان هر سلول کبدی را مانند یک آجر مکعبی شکل در نظر گرفت که 6 وجه دارد. چهار وجه از این وجوه، با یک سلول کبدی دیگر در تماس است و دو وجه از آنها در تماس با سینوزوئیدها قرار دارند. اگر در جایی، ضخامت طناب کبدی دو سلولی باشد، 5 وجه از وجوه آن با سلول‌های مجاور و فقط یک وجه آن با سینوس در تماس است. بافت شناسان این سطوح سلول‌های کبدی را بنا بر همسایگیشان با عناصر بافتی نامگذاری کرده‌اند. سطحی از سلول را که با سلول کبدی دیگری در تماس است را “وجه همسایه”، سطحی از سلول را که در عین همسایگی با سلول دیگر، مجاور یک کانالیکول صفراوی است را “وجه قناتی” (وجه کانالیکولی) و سطحی از آن را که با سینوزوئید مجاور است را “وجه سینوزوئیدی” می‌خوانیم. قناتک صفراوی (کانالیکول صفراوی) از فرورفتگی در غشاء دو هپاتوسیت مجاور هم به وجود می‌آیند؛ به این ترتیب که یک فرورفتگی به صورت یک نیم استوانه در یک غشاء یک سلول در مجاورت یک نیم استوانه موجود در سلولِ دیگر در کنار هم یک استوانۀ کامل را به وجود می‌آورند و به این ترتیب یک مجرای بسیار کوچک به وجود می‌آید که مایع رقیق صفراوی در آن ترشح می‌شود. این مجرای استوانه‌ای به مجرای دیگری که از فرورفتگیهای موجود در دو سلول بعدی هستند پیوسته است و به این ترتیب شبکه‌ای از قناتکها تشکیل می‌شود که به مجرای صفراوی در منطقۀ پورتال راه می‌یابد.

در این صفحه تعداد 422 مقاله تخصصی درباره هپاتوسیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هپاتوسیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; Liver Failure; Glycomics; Secretion; Hepatocyte; Glycan; Primary Nonfunction; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; EAD; early allograft dysfunction; ECD; extended criteria donor; NGA2F; agalacto core-alpha-1,6-fucosylated biante
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; NAFLD; nonalcoholic fatty liver disease; NASH; nonalcoholic steatohepatitis; FC; free cholesterol; VLDL; very low density lipoprotein; LDL; low density lipoprotein; mTOR; mechanistic target of rapamycin signaling; AMPK; AMP-activated protein kinase; TG; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; A1AT; α1-antitrypsin (A1AT); ALB; albumin; BMP-2; bone morphogenetic protein 2; BSA; bovine serum albumin; DAPI; 4',6-diamidino-2-phenylindole; BMP-4; bone morphogenic protein 4; DE; definitive endoderm; DMEM-HG; Dubelcco's modified Eagle's medium-high
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; BMP; Bone Morphogenic Protein; Cdx2; caudal type homeobox 2; C/EBP; CCAAT/Enhancer Binding Protein; ES; embryonic stem; FGF; Fibroblast Growth Factor; FoxA; Forkhead box factor A; GRN; gene regulatory network; Grg3; groucho-related gene 3; HNF; Hepatocyte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; Arg1; arginase-1; Arg1-eGFP; arginase-1 enhanced green fluorescent protein; AAV; adeno-associated virus; TBG; thyroxine-binding globulin; gc; genome copies; WT; wild-type; ip; intraperitoneal; Arginase; Liver; Hepatocyte; Urea cycle; Gene therapy; Inducib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; ALD; alcoholic liver disease; AMPK; AMP-activated protein kinase; BGT1; Na+/Cl−-dependent betaine-GABA transporter; BHMT; betaine-homocysteine methyltransferase; DMG; dimethylglycine; NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease; NASH; non-alcoholic ste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; FFAs; free fatty acids; GDS; gut-derived serotonin; 5-HT; serotonin, 5-hydroxytryptamine; Htr; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor; Tph1; tryptophan hydroxylase 1; Peripheral serotonin; Pancreatic β cell; Hepatocyte; Adipocyte; Diabetes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; Hepatocyte; Proliferation; Liver sinusoidal endothelial cell; Endothelium; β2-integrin; Macrophage-1 antigen; Lipopolysaccharide; Akt; ERK1/2; Signaling pathway; Interleukin-6; Internalization; PH; partial hepatectomy; LSEC; liver sinusoidal endothelial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; Liver; Hepatocyte; Tissue; Multi-scale; ModelingVLN, Virtual Liver Network; SOP, standard operating procedure; HGF, hepatocyte growth factor; PI3K, phosphatidylinositol 3 kinase; ODE, ordinary differential equation; IL1, interleukin 1; IL6, interleukin 6;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; LPS; lipopolysaccharide; AQP; aquaporin; IMM; inner mitochondrial membranes; mtAQP8; mitochondrial aquaporin-8; CPS1; carbamyl phosphate synthetase 1; OTC; ornithine transcarbamylase; Llipopolysaccharide; Urea synthesis; Mitochondrial ammonia transport; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; ALT; alanine aminotransferase; DAB; 3,3′-diaminobenzidine; ECL; enhanced chemiluminescence; GS; glutamine synthase; hMSC; human mesenchymal stem cells; HRP; horse radish peroxidase; LCN2; Lipocalin 2; MCD; methionine-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; EYFP; enhanced yellow fluorescent protein; ECFP; enhanced cyan fluorescent protein; FRET; fluorescence resonance energy transfer; FRAP; fluorescence recovery after photobleaching; GRP; glucokinase regulatory prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; 3D Cell culture; Hepatocyte; Multicellular spheroids; Cell differentiation; Nanocellulose; Organotypic; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; ABC transporter; ATP-binding cassette transporter; ALB; Albumin; Calcein-AM; calcein-acetoxymethyl ester; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هپاتوسیت; ACAT; acyl-CoA cholesterol acyltransferase; ACC; acetyl CoA carboxylases; ACLY; ATP citrate lyases; ACSL; acyl CoA synthetases long chain family; ADRP; adipose differentiation related protein; AGP; advanced glycation end products; AGPAT; acylglycerophosph