آشنایی با موضوع

میکروتوبول یا ریزلوله، لوله های میکروسکوپی هستند که از نوعی پروتئین به نام توبولین ساخته شده اند. میکروتوبول ها فقط در سلول های یوکاریوتی یافت می شوند. یکروتوبول در ساختمان تاژک و مژک، دوک تقسیم، سانتریول و به همراه ریز لوله ها در ساختمان اسکلت سلولی به کار رفته اند. در حرکت و شکل انواع سلول ها و ساختارها، اسکلت سلولی دخالت دارد. اسکلت سلولی مجموعه ی پیچیده ای از فیبرهای پروتئینی واقع در سیتوپلاسم است. به کمک میکروسکوپ الکترونی مشخص شده که در همه ی سلول های یوکاریوتی سه کلاس اصلی از فیبرهای اسکلت سلولی وجود دارد: ریز رشته های اکتین به قطر7 نانومتر (nm)، ریز لوله ها به قطر 24 نانومتر و رشته های حد واسط به قطر 10 نانومتر. میکروتوبول ها در سیتوپلاسم همه ی سلول های یوکاریوتی، به استثنای گلبول های قرمز انسان، یافت می شوند اما در پروکاریوت ها وجود ندارند. میکروتوبول ها اطراف هسته مجتمع می شوند. مرکز سازماندهی میکروتوبول همان طول که از نامش برمی آید میکروتوبول ها را سازماندهی می کند. در مرکز سازماندهی میکروتوبول، سانتریول وجود دارد. در طی میتوز سانتریول ها و مراکز سازماندهی میکروتوبول ها، قطب های دوک میتوزی تشکیل می دهند. به این ترتیب طی میتوز شبکه میکروتوبولی ناپدید می شود و دوک ها شکل می گیرند. میکروتوبول ها و رشته های حدواسط در طول آکسون و دندریت نورون ها از جسم سلولی تا انتها کشیده می شوند. برگشت پذیری و عدم برگشت پذیری میکروتوبول ها به طور تجربی نشان داده شده است به این ترتیب که آنها وقتی در معرض دمای پایین، فشار بالا یا داروهای ضد میتوزی قرار می گرفتند، ناپدید می شدند و با افزایش دما، کاهش فشار یا حذف مواد ضد میتوزی دوباره پدیدار می شدند. در صورتی که این عمل بر میکروتوبول های پایدارتر در سانتریول، تاژک و مژک اثری نداشت. میکروتوبول ها از چه ساخته می شوند؟ همه میکروتوبول ها از زیر واحد های پروتئینی مشابهی ساخته شده اند. اگر به مقطع عرضی یک میکروتوبول نگاه کنیم می بینیم از 13 زیر واحد کروی با قطری حدود nm5-4 تشکیل شده و مرکز آن خالی به نظر می رسد. میکروتووبول ها از دو نوع زیر واحد پروتئینی α- توبولین و β- توبولین هریک با وزن مولکولی 55 کیلو دالتون (KDa) ساخته شده اند. دیواره میکروتوبول از آرایش مارپیچی شکل از تکرارهای α وβ توبولین ساخته شده است. دیمرهای α وβ توبولین به صورت سر به دم در میکروتوبول قرار می گیرند (βα→βα→βα). بنابراین همه میکروتوبول ها قطبیت تعریف شده دارند: یعنی دو انتها از نظر ساختاری مشابه نیستند. به این ترتیب میکروتوبول ها ساختارهایی قطبی اند که از اتصالات سر به دم αβ توبولین تشکیل می شوند. تفاوت سرعت پلیمریزاسیون دو انتهای میکروتوبول پیامد این قطبیت است. سرعت پلیمریزاسیون در انتهای مثبت دو برابر سریعتر از انتهای منفی است. جهت دیمر αβ به قطبیت شبکه ی میکروتوبول مربوط است به طوری که در هر پروتوفیلامنت، β- توبولین در معرض انتهای مثبت و α- توبولین در معرض انتهای منفی قرار می گیرد. نقش های مختلف میکروتوبول ها عبارتند از: 1-رشد سلول و حرکات مختلف سلولی از جمله مسیرهای سیگنالینگ 2-انتقال وزیکول ها و ذرات پروتئینی در داخل سلول 3-انتقال آکسونی 4-تعیین مسیرهایی برای حرکت گرانول های رنگی 5-حرکت تاژک و مژک 6-حفظ هموستازی سلولی و پاسخ به استرس سلولی در بیماری‌هایی از جمله سرطان.
در این صفحه تعداد 991 مقاله تخصصی درباره میکروتوبول، ریزلوله ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکروتوبول، ریزلوله ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Reoviridae; Microtubules; Dynein; Dynamic; µ2; µNS; Viral factories; Perinuclear; Coalescence; Acetylated-tubulin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; NE; nuclear envelope; RGP; radial glia progenitor; INM; interkinetic nuclear migration; oRGC; outer radial glia cell; MST; mitotic somal translocation; Nucleus; Migration; Nuclear envelope; Cytoskeleton; Microtubules; Centrosome; Molecular motors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; AFM; atomic force microscopy; ATR; Attenuated total reflectance (IR system); CCC; covalently closed circular DNA; CD; circular dichroism; CT DNA; calf thymus DNA; DEPT; distortionless enhancement by polarization transfer; DMF; Dimethylformamide; DMSO; Dim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Cerebellar granule neurons; Migration; Leading process; Axon; Microtubules; Glycogen synthase kinase-3; CGN; cerebellar granule neuron; EGL; external granule layer; IGL; internal granule layer; ML; molecular layer; CNS; central nervous system; DIV; days i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Castration-resistant prostate cancer; Drug efflux transporters; Taxane resistance; Androgen receptor; PI3K/AKT pathway; Microtubules; Cancer stem cells; Efflux transporter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Testis; Spermatogenesis; Blood-testis barrier; Blood-tissue barriers; Seminiferous epithelial cycle; Sertoli cell; Germ cell; mTOR; mTORC1; mTORC2; Microtubules; F-actin; Cytoskeleton; Motor proteins; Nucleation proteins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Actin; BAPTA; Cell barrier; Fura-2; Histamine; Inflammation; Intracellular calcium; Mast cell; Microtubules; Peritoneal dialysis; Permeability; Serosal membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; 17β-Estradiol (E2) (PubChem CID: 5757); Dihydrotestosterone (DHT) (PubChem CID: 10635); 2-Methoxyestradiol (2-ME) (PubChem CID: 66414); Nocodazole (PubChem CID: 4122); Paclitaxel (PubChem CID: 36314); DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Triclosan; Mast cell; Mitochondria; Super-resolution microscopy; RBL-2H3; NIH-3T3; Keratinocyte; Ca2+; Fluorescence photoactivation localization microscopy (FPALM); Reactive oxygen species; Membrane potential; Degranulation; Microtubules; Ag; antigen; ATP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; BBB; blood-brain barrier; CBD; cortical basal degeneration; CTE; chronic traumatic encephalopathy; EpoD; epothilone D; FTLD; frontotemporal lobar degeneration; MAP; microtubule-associated protein; MT; microtubules; MTOC; microtubule organizing center; PSP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; VP; vasopressin; MTs; microtubules; SON; supraoptic nucleus; OVLT; organum vasculosum lamina terminalis; ΔN-TRPV1; a variant of the transient receptor potential vanilloid receptor 1; Osmosensing; Mechanotransduction; Microtubule; Actin; TRPV1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Electron cryo-tomography; Cellular architecture; Sub-volume averaging; Microtubules; Cytoskeleton; Dynein; Adenovirus; Electron cryo-microscopy; Virus trafficking; Viral entry; Retrograde transport; Endocytosis; in situ structure determination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Motor neuron disease; Amyotrophic lateral sclerosis; Axonal transport; Microtubules; Molecular motors; Mitochondria; Neurodegeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; S1P; sphingosine-1-phosphate; S1P2; sphingosine-1-phosphate receptor 2; APC; adenomatous polyposis coli; FAK; focal adhesion kinase; Lm; Listeria monocytogenes; Stm; Salmonella typhimurium; RSV; respiratory syncytial virus; GEF; guanine nucleotide exchang
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; EB1; End-Binding Protein-1; EC; endothelial cells; GEF; guanine nucleotide exchange factor; HPAEC; human pulmonary artery endothelial cells; MLC; myosin light chain; MT; microtubules; MYPT1; myosin light chain phosphatase; ns-RNA; non-specific RNA; TER; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Higher-order Cauchy-Born rule; Atomistic-continuum; Higher-order deformation gradient continuum; Mesh-free method; Microtubules;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Drug design; Microtubules; Microtubule-binding agents; Thiocolchicine; Tubulin structure; MT; Microtubules; MTBCs; MT-targeting bivalent compounds; MDA; microtubule depolymerizing agent; MSA; microtubule stabilizing agent; TH; thiocolchicine; THdim-S; sho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; T-tubules; Sarcoplasmic reticulum; Microtubule; 3D imaging; ER; endo-plasmic reticulum; ET; electron tomography; FIB; focused ion beam; Mito; mitochondria; MT; microtubules; SBF; serial block face; SEM; scanning electron microscopy; SL; sarcomere length;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروتوبول، ریزلوله ها; Cannabis; Microtubules; Tubulin; Dose-response relationship; Threshold dose; Population effects; Oncogenesis; Foetal malformations; Chromothripsis; Epigenetics; Transgenerational; Heritable; Interdisciplinary