آشنایی با موضوع

گلیکولیز یا قندکافت مجموعه‌ای از واکنش‌های درون یاخته‌ای است که توسط آن یک قند شش کربنه (معمولاً گلوکز) به ترکیبات کربن‌دار کوچک‌تری (دو مولکول سهکربنه پیروات) شکسته می‌شود و بخشی از انرژی آزاد قند در تشکیل حاملین الکترون مانند ATP، NADHذخیره می‌شود. قندکافت و شناخته‌شده‌ترین مسیر از مسیرهای سوخت و ساز است. قندکافت، خود انواع مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها مسیر امبدن - میرهوف و مسیر انتنر - دودروف می‌باشند. به طور کلی مسیر اصلی فروگشت گلوکز در همهٔ انواع یاخته‌ها، مسیر امبدن - میرهوف است. فرایند امبدن - میرهوف در درون سیتوپلاسم یاخته‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی انجام می‌شود در حالی که مسیر انتنر - دودروف تنها در پروکاریوت‌ها رخ می‌دهد. بسیاری از ریزاندامگان بی‌هوازی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود کاملاً به قندکافت وابسته‌اند. با توجه به بررسی‌های توالی ژنی بسیاری از جانوران و این که جو اولیه زمین فاقد اکسیژن بوده‌است، پژوهشگران احتمال می‌دهند که قندکافت یکی از ابتدایی‌ترین مسیرهای تولید انرژی از مولکول‌های سوختی آلی باشد. گلیکولیز (Glycolysis) عبارت است از تجزیه گلوکز یا برخی مواد قندی دیگر (مانند فروکتوز و گالاکتوز) در سیتوپلاسم به هنگام فعالیت جهت تولید انرژی بدن. در گلیکولیز، گلوگز شش کربنی به دو مولکول سه کربنی تجزیه می گردد. گلیکولیز اولین مرحله متابولیسم کربوهیدرات ها است که با تولید انرژی کمی همراه می گردد (به صورت مولکول ATP). گلیکولیز در ارتباط با گلوکز طی ده مرحله واکنش آنزیمی صورت می گیرد که در آخرین مرحله در شرایط غیر هوازی با احیا شدن پیرووات، لاکتات تولید می گردد. اگر شرایط هوازی باشد، استیل کوآنزیم آ از پیرووات تولید شده و مرحله دوم متابولیسم گلوکز در چرخه کربس (چرخه اسید سیتریک) انجام می شود. نام‌گذاری گلیکولیز یک واژهٔ مرکب یونانی است که از دو بخش glykys به معنای شیرین و lysis به معنای شکستن (گلیکولیز: شکستن قند یا همان قندکافت) تشکیل گردیده. مسیرهای شکستن قندها کربوهیدرات‌های مختلف با آنزیم‌های متفاوتی وارد واکنش شده و مسیر ویژه‌ای را می‌پمایند. گزینش این مسیر عموماً به سه عامل بستگی دارد: ۱- نوع کربوهیدرات ۲- منبع اصلی کربوهیدرات و ۳- نوع یاخته. آنچه که در شکل روبرو می‌بینید، مسیر عمومی فروگشت کربوهیدرات‌ها در یاخته‌های یوکاریوتی و برخی از پروکاریوت‌ها است. در واقع ستون مرکزی این مسیرها (از گلوکز در بالا تا پیروات در پایین)، همان مسیر امبدن - میرهوف است. شمار کمی از پروکاریوت‌ها برای فروگشت گلوکز، مسیر انتنر - دودروف را می‌پیمایند. در ادامه به بررسی مسیرهای گوناگون فروگشت کربوهیدرات‌ها (در یاخته‌های یوکاریوتی و بیشتر پروکاریوت‌ها) می‌پردازیم. گلیکوژن (موجود در غذا) گلیکوژن (درون‌یاخته‌ای) لاکتوز ترهالوز ساکارز مانوز
در این صفحه تعداد 1203 مقاله تخصصی درباره گلیکولیز یا قندکافت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیکولیز یا قندکافت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکولیز یا قندکافت; PDC; pyruvate dehydrogenase complex; TCA; tricarboxylic acid cycle; PKM2; pyruvate dehydrogenase kinase 2; HMGB1; high mobility group box 1 protein; LPS; lipopolysaccharide; SDH; succinate dehydrogenase; ETC; electron transport chain; PHD; prolyl hydroxyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکولیز یا قندکافت; G6PD; glucose 6-phosphate dehydrogenase; CNS; central nervous system; CO; carbon monoxide; CORM-A1; Carbon monoxide-releasing molecule A1; COX; cytochrome c oxidase; DMEM/F12; Dulbecco's minimum essential medium with nutrient mixture F12; FBS; foetal bovi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکولیز یا قندکافت; MTBC; Mycobacterium tuberculosis complex; TB; tuberculosis; LB; lipobiotin; SNP; single nucleotide polymorphism; EAI; East African Indian; TNFα; tumor necrosis factor alpha; IL; interleukin; IFN; interferon; TLR; toll like receptor; Mycobacteria; Mycobac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکولیز یا قندکافت; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; BOHB; 3-hydroxybutyrate; DNP; 2,4-dinitrophenol; FCCP; carbonyl cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone; LDH; lactate dehydrogenase; LC3 II; phosphatidylethanolamine-conjugated LC3; LC3 I; phosphatidylethanolamine-u
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکولیز یا قندکافت; 8OH-G; 8-hydroxyguanine; CK; Creatine kinase, 2; CS; citrate synthase; DNMT1-3A-3B; DNA methyltransferase 1, 3A, 3B; DRP1; dynamin-related protein 1; p-DRP1; dynamin-phosphorylated related protein 1; ETC; electron transport chain; HO-1; heme oxygenase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکولیز یا قندکافت; cardiosphere-derived cells (CDCs); glycolysis; metabolism; oxidative phosphorylation (OxPhos); sodium-iodide symporter (NIS); SPECT imaging; ANOVA; analysis of variance; CDC; cardiosphere-derived cells; DMOG; dimethyloxallyl glycine; ECAR; extracellular a