آشنایی با موضوع

تمایز سلولی(به انگلیسی: Cell differentiation) فرآیندی است که طی آن یاخته ها از نظر ویژگی‌های عملکردی به سطح بالاتری گذار می‌کنند. عملیات «تمایز» در طول رشد و گسترش یک جاندار پریاخته‌ای (از تک‌یاخته‌ای تخم بارور∗ به سامانه‌ای پیچیده از یاخته‌ها و بافتهای گوناگون) بارها صورت می‌گیرد. در زیست‌شناسی تکوینی، تمایز سلولی فرآیندی است که یک سلول از یک نوع به نوعی دیگر تغییر می‌کند. اغلب یک سلول به یک نوع تخصص یافته تر تغییر می‌کند. فرایند تمایز چندین بار در طول تکوین یک ارگانیسم چند سلولی که از یک زیگوت (سلول تخم) ساده به یک سیستم پیچیده از انواع بافت‌ها و سلول‌ها تغییر می‌کند، رخ می‌دهد. تمایز در طول دوران بزرگسالی همچنان ادامه پیدا می‌کند. برخی از تمایزها در پاسخ به مواجهه با آنتی‌ژن رخ می‌دهند. تمایز به طرز چشمگیری باعث تغییر اندازه، شکل، پتانسیل غشاء، فعالیت متابولیکی و پاسخ دهی به سیگنال‌ها در سلول می‌شود. این تغییرات عمدتاً ناشی از اصلاحات بسیار کنترل شده در بیان ژن و موضوع مطالعه در اپی ژنتیک (epigenetics) هستند. با چند استثناء، تمایز سلولی خود به تنهایی تقریباً هرگز باعث تغییر در توالی DNA نمی‌گردد؛ بنابراین، سلول‌های مختلف می‌توانند ویژگی‌های فیزیکی بسیار متفاوتی داشته باشند با وجودی که ژنوم یکسانی دارند. ویژگیهای اساسی تمایز سلولی اثبات ژنوم ضمن تمایز حفظ حالت پر توانی سلولهای تمایز یافته یکی از دلایل روشن برای ثابت ماندن ژنوم ضمن تمایز سلولی است. سلولهای تمایز یافته بافتهای مختلف بدن یک جاندار، دارای تعداد و نوع یکسانی از ژنها می‌باشند و تفاوت بین سلولهای تخصص یافته مربوط به سرعتهای مختلف بروز ژنها می‌باشند. پایداری تمایز سلولی توجه به تقسیمهای میتوزی سلولهای تمایز یافته‌ای که قدرت تقسیم خود را حفظ کرده‌اند و نتایج حاصل از این تقسیمها نشان می‌دهد که بطور معمول از تقسیم سلولهای پارانشیمی و کلانشیمی در گیاهان، یا سلولهای کبدی و پوستی در جانوران و انسان، سلولهای جدیدی از همان نوع سلول تمایز یافته قبلی بوجود می‌آید. مهار حالت پر توانی در سلولهای تمایز یافته در سلولهایی که تمایز ویژه‌ای پیدا می‌کنند با خاموش ماندن عده زیادی از ژنها در روشن بودن تعداد دیگری از ژنها، عملا بخش مهمی از تواناییهای سلول، مهار شده‌اند. مثلا در گویچه‌های قرمز، مقدار زیادی گلوبین سنتز می‌شود، اما سنتز بسیاری از پروتئینهای دیگر مهار شده است. سطوح مختلفی از توانایی سلول برای تمایز به انواع دیگر سلول، وجود دارد. سلولی که می‌تواند به همهٔ انواع سلول‌ها، از جمله بافت جفتی تمایز یابد، با عنوان همه توان (totipotent) شناخته می‌شود. در پستانداران، تنها سلول زیگوت و بلاستومرهای بعد از آن همه توان هستند، در حالی که در گیاهان بسیاری از سلول‌های تمایز یافته می‌توانند با تکنیک‌های سادهٔ آزمایشگاهی همه توان شوند. سلولی که می‌تواند به همهٔ انواع سلول از یک ارگانیسم بالغ تمایز یابد، پرتوان (pluripotent) نامیده می‌شود. چنین سلول‌هایی در گیاهان رده بالاتر سلول‌های مریستماتیک (meristematic) و در حیوانات سلول‌های بنیادی جنینی (embryonic stem cells) نامیده می‌شوند، هر چند برخی گروه‌ها حضور سلول‌های همه توان بزرگسال را گزارش می‌دهند. انواع مختلف تمایز سلولی تمایز ریختی یکی از پدیده‌های مهم در تمایز سلولی، پدیدار شدن شکل ویژه هر نوع از سلولها است. به نحوی که سلولهای ماهیچه‌ای با سلولهای عصبی، براساس تفاوت در شکل و اندازه، می‌توان از هم شناسایی کرد. در پروکاریوتها و بویژه باکتریها، تفاوت شکل و اندازه راهی برای شناسایی جنس و حتی گونه‌ها و اساسی برای گروه‌ بندی است. تمایز ساختاری تمایز ساختاری در حد همه اندامکها و اجزای تشکیل دهنده سلولها و حتی مواد ذخیره‌ای آنها صورت می‌گیرد. این نوع تمایز موجب تغییر شکل و جنس مواد در بخشهای مختلف سلول مثل دیواره سلولی در سلولهای گیاهان، غشا و سیتوپلاسم، مواد بین سلولی، ترکیبات سطح سلول در سلولهای جانوران و قسمتهای درونی سلولها می‌شود. تمایز سوخت و سازی متناسب با پیشرفت تمایز و برای امکان آن، نوع واکنشهای سوخت و سازی سلولها تغییر می‌کند. برای مثال، سلولهای ترشح کننده هورمونها تنها پس از رسیدن به حدی از رشد و تمایز خود، می‌تواند هورمون ترشح کند. چرا که برای ترشح هورمون، نیاز به اندامکهای خاص و آنزیمهای اختصاصی می‌باشد. تمایز فیزیولوژیکی تمایز سلولی، لازمه کسب تواناییهای فیزیولوزیکی ویژه و انجام پدیده های زیستی اختصاصی است. مثلا در مورد سلولهای ماهیچه‌ای، تولید مقدار قابل توجهی از پروتئینهای مؤثر در انقباض مثل اکتین و میوزین، نیاز است.
در این صفحه تعداد 811 مقاله تخصصی درباره تمایز سلولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تمایز سلولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; Act-D; actinomycin-D; ACTB; actin-b; AD; Alzheimer's disease; AT8; Tau epitope with phosphorylated Ser202/Thr205 residues; CNS; central nervous system; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DFC; dense fibrillar component (of the nucleolus); EDTA; ethylen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; Cell therapy; Tissue engineering; Regenerative medicine; Extracellular vesicles; Embryonic stem cells; Fetal stem cells; Adult stem cells; Induced pluripotent stem cells; Totipotent cells; Multipotent cells; Progenitor cells; Cell differentiation; Clinica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DN; double negative; FSC-A; forward-scattered light area; FSC-H; forward-scattered light height; Lck-Cre::F2rl1w/w; Lck-Cre positive wildtype mice; F2rl1fl/fl; Lck-Cre negative PAR2 floxed mice; Lck-Cre::F2rl1fl/fl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; BMP-2; Cell differentiation; Endothelial cells; Mouse; Nerve-derived adult stem cells; Osteoblast; Osteonectin; Osteopontin; Peripheral nerve; Tissue engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; 92B05; 92C15; Multicellularity; Cell differentiation; Cell-fate decisions; Ontogeny; Self-regulation; Teleodynamic systems; Emergence; Evolution; Individuation; Epigenetic landscape;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; Oligodendrocyte; Cell differentiation; Olesoxime; Mitochondria; Microtubule dynamics; Olesoxime (PubChem CID: 21763506); Paclitaxel (PubChem CID: 36314); Mdivi-1 (PubChem CID: 3825829); MitoTEMPO (PubChem CID: 54613387); Tiron (PubChem CID: 9001);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; Akt; serine-threonine kinase; DAG; directed acyclic graph; DnC; sampling time at day  n of a Control explant; DnS; sampling time at day  n of a Stimulated explant; ELF; extremely low frequency; EMF; electromagnetic field; ERKs; extracellular signal-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; NPs; nanoparticles; CME; clathrin-mediated endocytosis; BBB; blood-brain barrier; FBS; fetal bovine serum; TEER; transepithelial electrical resistance; Papp; apparent permeability coefficient; ALP; alkaline phosphatase; LacCer; lactosylceramide; PBS; ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; urinary bladder neck obstruction; cell differentiation; inflammation; oxidative stress; cytokines; IL-10; interleukin-10; INF-γ; interferon-γ; MDSC; myeloid-derived suppressor cell; PBOO; partial bladder outlet obstruction; RAS; renin-angiotensin system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; Primary culture; Cell differentiation; Conjunctival epithelial cells; Human amniotic membrane; Autologous serumCultivo primario; Diferenciación celular; Células epiteliales conjuntivales; Membrana amniótica humana; Suero autólogo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; Cultivo primario; Diferenciación celular; Células epiteliales conjuntivales; Membrana amniótica humana; Suero autólogoPrimary culture; Cell differentiation; Conjunctival epithelial cells; Human amniotic membrane; Autologous serum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; Cell differentiation; Cartilage; Bone; Adipose; Cornea; ALDH3A1; Aldehyde dehydrogenases 3A1; αSMA; alpha smooth muscle actin; ASC; Adipose derived stem cell; CFU-F; Colony-forming unit assay; COL1A1; Collagen type I; COL3A1; Collagen type III; DMEM; Dul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز سلولی; 3D Cell culture; Hepatocyte; Multicellular spheroids; Cell differentiation; Nanocellulose; Organotypic; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; ABC transporter; ATP-binding cassette transporter; ALB; Albumin; Calcein-AM; calcein-acetoxymethyl ester; C