آشنایی با موضوع

در کشورهاى در حال توسعه تعاریف بسیارى از مفهوم تمرکز زدائى عنوان ‌شده و دلایل فراوانى براى تمرکز زدایى برنامه‌ریزى و اجراءِ توسعه اقامه گردیده است. تمرکز زدائى در اینجا چنین تعریف مى‌شود: تمرکز زدائى عبارت است از انتقال یا واگذارى قدرت و اختیارات برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیرى یا مدیریت از دولت مرکزى یا کارگزارى‌هاى وابسته به آن به سازمان‌هاى میدانی، واحدهاى تابعه دولت، شرکت‌هاى عمومى نیمه‌مستقل، مقامات محلی، مقامات اجرائى یا سازمان‌هاى غیردولتی. نوع تمرکز زدائى بسته به‌میزان انتقال قدرت و آرایش نهادى که در تمرکز زدایى مورد استفاده قرار مى‌گیرد، تعیین مى‌شود. دامنه تمرکز زدایى مى‌تواند از واگذارى اختیارات اجرائى روزمره تا واگذارى قدرت جهت انجام وظایف خاص متغیر باشد. تمرکز زدائى ممکن است به دو طریق صورت گیرد: 1- تمرکز زدائى کارکردی: تمرکز زدائى کارکردى اختیارات را به سازمان‌هائى انتقال مى‌دهد که از لحاظ کارکردى داراى تخصص هستند؛ مانند انتقال اختیارات از یک وزارتخانهٔ مرکزى به یک شرکت عمومی. 2- تمرکز زدائى حوزه‌ای: تمرکز زدائى حوزه‌اى اختیارات را به سازمان‌هاى عمومى انتقال مى‌دهد که در داخل مرزهاى مشخص سیاسى قرار دارند؛ نظیر استان‌ها، ناحیه‌ها و یا فرماندارى‌ها. دولت‌ها براى انتقال اختیارات جهت برنامه‌ریزى و اجراء مى‌توانند از چهار نوع تمرکز زدائى استفاده کنند: 1- تجمع‌زدائی: تجمع‌زدائى عبارت است از انتقال کارکردها و اختیارات تصمیم‌گیرى در داخل سلسله مراتب حکومت مرکزى از طریق انتقال بار کارى از وزارتخانه‌هاى مرکزى و کارمندان محلی، ایجاد کارگزارى‌هاى میدانى یا انتقالى مسئولیت به واحدهاى ادارى محلى که تحت نظارت مرکز هستند. 2- واگذارى اختیارات: به کارگزارى‌هاى خودمختار و یا نیمه خودمختار: این نوع تمرکز زدائى عبارت است از انتقال کارکردها به سازمان‌هاى فرا ایالتى یا واحدهاى خاص اجراءِ پروژه‌ها یا به مسئولان توسعه منطقه‌اى یا کارکردى که اغلب مى‌توانند خارج از مقررات دولت مرکزى عمل کنند و یا ممکن است به‌عنوان کارگزار و عامل دولت در اجراءِ وظایف از پیش تعیین‌شده عمل کنند. اما به‌هر حال، مسئولیت نهائى آن وظایف بر عهده دولت مرکزى باقى مى‌ماند. 3- واگذارى قدرت: عبارت است از انتقال کارکردها یا اختیارات تصمیم‌گیرى از دولت مرکزى به دولت‌هاى محلی. 4- انتقال به نهادهاى غیردولتی: عبارت است از فرآیند انتقال مسئولیت کارکردها از بخش عمومى به سازمان‌هاى غیردولتی. گروه‌هاى مطالعاتى از مؤسسات همکارى ‌کننده بر این نکته اتفاق نظر دارند که مفهوم تمرکز زدائى مى‌تواند براى تشریح تک‌تک یا تمامى اشکال بالا مورد استفاده قرار گیرد. آنها به این مطلب پى بردند که در کشورهاى در حال توسعه، تجمع‌زدائى و واگذارى اختیارات، اشکال مسلط تمرکز زدائى هستند و فقط در موارد نادر، مقامات مرکزى مسئولیت‌ها را به‌طور کامل به دولت‌هاى محلى واگذار کرده‌اند.
در این صفحه تعداد 432 مقاله تخصصی درباره تمرکز زدایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تمرکز زدایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرکز زدایی; H73; R21; R31; Municipal incorporation; Property taxation; Decentralization; Endogenous political jurisdiction formation; Hedonic difference-in-differences;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرکز زدایی; sustainability; livability; sustainable urban development; livable city; green urban future; biodiversity; urban landscape; urban structure; compact city; decentralization; planning documentation; smart solutions; smart technology; smart city; invisible c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرکز زدایی; Self-management; Hierarchy; Organization design; Post-bureacratic organizations; Organizational democracy; Humanistic management; Decentralization; Flat organizations;