آشنایی با موضوع

جریان ژن (به انگلیسی: gene flow) جابجایی و انتقال آلل‌های ژن از یک جمعیت به جمعیتی دیگر است. مهاجرت به داخل یا خارج از یک جمعیت، نقشی کلیدی در تغییر بسامد آلل‌ها در آن جمعیت بازی می‌کند. همچنین می‌توان مهاجرت را به عنوان عاملی در شناساندن شکل‌های متنوع ژن به استخر ژنی تثبیت شده یک جمعیت یا یک گونه دانست. چندین عامل در میزان جریان ژن بین جمعیت‌های گوناگون تاثیر گذارند. تحرک را باید یکی از اساسی‌ترین این عوامل دانست. هر اندازه توان تحرک یک جاندار بالاتر باشد، به همان نسبت توان مهاجرتش نیز افزایش خواهد یافت. گر چه جانوران توان جابجا شدن بالاتری نسبت به گیاهان دارند، ولی گیاهان نیز با استفاده از عواملی چون باد و دیگر جانوران، می‌توانند گرده و تخم خود را در مسافت‌هایی قابل توجه منتشر سازند. تداوم در جریان ژن بین دو جمعیت می‌تواند سبب ادغام استخرهای ژنی آن دو جمعیت گردد که خود باعث کاهش تفاوت ژنی دو گروه می‌شود. از همین روست که جریان ژن را باید یکی از نیروهای توانمند در مقابل ایجاد گونه‌های زیستی جدید (گونه‌زایی) دانست ( جریان ژن سبب کمرنگ شدن تفاوت‌های ژنی بین دو گروه که برای گونه‌زایی ضروری است می‌گردد). تصور کنید که یک گونه علف در دو سوی یک بزرگراه بروید و بزرگراه علف‌ها را از یکدیگر جدا سازد. در این حالت دو جمعیت علف شکل می‌گیرند. حال اگر این جمعیت‌ها توان باروری جمعیت دیگر را بوسیله گرده خود داشته باشند، جریان ژن سبب انتقال آلل‌های یک جمعیت به جمعیت دیگر خواهد شد و تفاوت واضحی بین استخر ژنی دو گروه پدیدار نخواهد گردید.

در این صفحه تعداد 301 مقاله تخصصی درباره جریان ژن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جریان ژن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان ژن; ALS; Acetolactate Synthase; bp; Base pairs; Bt; Bacillus thuringiensis; CaMV; Cauliflower Mosaic virus; DNA; Deoxyribonucleic Acid; EFSA; European Food Safety Authority; EPA; Environmental Protection Agency; ERA; Environmental Risk Assessment; FSA; Farm S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان ژن; Domestication syndrome; Human-mediated selection; Convergent evolution; Pace of domestication; Bottleneck; Gene flow; Syndrome de domestication; Sélection humaine; Évolution convergente; Tempo de la domestication; Goulot d'étranglement; Flux de gène
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان ژن; d; dominance; MVP; minimum viable population size; Ne; effective population size; N; census population size; PVA; population viability analysis; qe; equilibrium frequency; s; selection coefficient; VA; additive genetic variation; Vm; mutational variation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان ژن; AMOVA; analysis of molecular variance; CTAB; cetyl trimethyl ammonium bromide; DAMD; directly amplified minisatellite DNA; ISSR; inter simple sequence repeats; PCoA; the principal coordinate analysis; PIC; polymorphic information content; QTL; quantitativ