آشنایی با موضوع

کربونیک آنهیدراز (Carbonic anhydrase) آنزیمی است که در هر مولکول آن یک اتم روی (Zn) وجود دارد. در بافت‌های مختلف و در گویچه‌های قرمز خون حضور دارد. برحسب شرایط بدن، این آنزیم موجب تشکیل اسیدکربنیک از گازکربنیک و آب می‌شود و یا موجب شکستن اسیدکربنیک به گازکربنیک و آب می‌گردد. این واکنش‌ها انتقال گازکربنیک از بافت‌ها به گویچه‌های قرمز و انتقال گازکربنیک از گویچه‌های قرمز به شُش‌ها را تسهیل می‌کند. کربنیک انیدراز ها را بر اساس ساختار کریستالی آن ها در ۵ خانواده تقسیم بندی کرده اند که با وجود تنوع در ساختارشان، همه ی آن ها در جایگاه فعالشان دارای عنصر روی هستند. کربنیک انیدراز ها علاوه بر نقش مهمی که در انتقال گاز های تنفسی دارند، در بافت های مختلف نقش های متنوعی بر عهده دارند که فرآیند های فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی مهمی را انجام می دهند از جمله: انتقال یون ها، ترانسپورت اسید و باز، گلوکونئوژنز، لیپوژنز، ساخت تعدادی از اسید های آمینه، بیوسنتز نوکلئوتید های پیریمیدین و. . . . نقش کربنیک انیدراز در غشای گلبول قرمز در انتقال گاز های تنفسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. در بافت های بدن غلظت دی اکسید کربن بسیار بیشتر از پلاسما است ودر جهت شیب غلظت دی اکسید کربن وارد گلبول قرمز می شود و توسط آنزیم کربنیک انیدراز به بیکربنات و پروتون تبدیل می شود، پروتون تولید شده به هموگلوبین متصل می شود و جایگزین اکسیژن شده و این مکانیسم سرانجام باعث آزادسازی اکسیژن در بافت ها می شود و در جهت شیب غظت اکسیژن آزاد شده به درون بافت ها انتشار می یابد و بیکربنات تولید شده توسط آنزیم از طریق مبدل آنیون از دورن گلبول قرمز به درون پلاسما انتشار می یابد. در شش ها وقایع بالا کاملا برعکس اتفاق می افتد اکسیژن در جهت شیب غلظت از شش وارد گلبول قرمز شده و به هموگلوبین متصل شده و پروتونی که در بافت به هموگلوبین متصل شده بود در این مرحله آزاد می شود و با بیکربات توسط آنزیم کربنیک انیدراز به دی اکسید کربن و آب تبدیل می شود. دی اکسید کربن تولید شده در جهت شیب غلظت وارد شش ها می شود.
در این صفحه تعداد 1039 مقاله تخصصی درباره کربونیک آنهیدراز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کربونیک آنهیدراز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; CA; carbonic anhydrase; SspCA; carbonic anhydrase from Sulfurihydrogenibium yellowstonense YO3AOP1; TaCA; carbonic anhydrase from Thermovibrio ammonificans; SazCA; carbonic anhydrase from Sulfurihydrogenibium azorense; PMCA; carbonic anhydrase from Persep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; ACE-Is; angiotensin-converting enzyme inhibitors; AH; arterial hypertension; ARBs; angiotensin II receptor antagonists; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CA; carbonic anhydrase; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CAT; catalase; CRP; C-reactive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; Stable isotope vital effects; δ18O-δ13C slope; Kinetic isotope effects; Carbonic anhydrase; Deep-sea corals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; Chloride Secretion; Bicarbonate Secretion; DRA; Ion Transport; AE2; anion exchanger 2; CA; carbonic anhydrase; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; ΔIsc; change in short-circuit current; DRA; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; AD; adrenaline; ALFF; amplitude of low-frequency fluctuation; BOLD; blood oxygenation level-dependent; CA; carbonic anhydrase; CDR; cup-to-disk ratio; DβH; dopamine β-hydroxylase; FC; functional connectivity; IOP; intraocular pressure; LC; locus coerule
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; Fluorescent thermal shift assay; Benzenesulfonamide; Carbonic anhydrase; Inhibitor; Structure-thermodynamics relationships; X-ray crystallography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; AICA; 5-aminoimidazole-4-carboxamide; AICARFTase; 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase; CA; carbonic anhydrase; CBE; CI-HCO3− exchanger; CHO; Chinese hamster ovary; FR; folate receptor; GARFTase; β-glycinamide ribonucleotide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; CaP; calcium phosphate; SMG; submandibular gland; FFPE; formalin fixed paraffin embedded; H&E; hematoxylin and eosin; DAB; 3,3 diaminobenzidine; CA; carbonic anhydrase; CMBA; 9,10-dimethyl-1,2-benzanthracene; Calcification; Fibrosis; Cell proliferation; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; Carbonic anhydrase; Tight-binding inhibitors; Stopped-flow CO2 hydration assay; Fluorescent thermal shift assay; Differential scanning fluorimetry; Isothermal titration calorimetry; ANS; 8-anilino-1-naphthalenesulfonate; AZM; acetazolamide; CA; carbonic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; AC; adenocarcinoma; ARCON; accelerated radiotherapy with carbogen breathing and nicotinamide; CA IX; carbonic anhydrase; CCRT; concurrent chemoradiotherapy; CR; complete response; Cu-ATSM,; copper-62 labeled diacetyl-bis (N4-methylthiosemicarbazone); DFS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; Reactive absorption; Enzymatic CO2 capture; Carbonic anhydrase; Energy efficiency; Process Intensification; Carbon dioxide; Rotating Packed Bed; Membrane Contactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; CA; carbonic anhydrase; COD; chemical oxygen demand; DisCa; dissolved calcium; DO; dissolved oxygen; EPS; extracellular polymeric substances; HRT; hydraulic retention time; MaB-floc; microalgal bacterial floc; SBR; sequencing batch reactor; TC; total carb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; CO2; carbon dioxide; CH4; methane; N2O; nitrous oxide; C2F6; hexafluoroethane; CF4; tetrafluoride; PFC; perfluorochemicals; HFC; hydrofluorocarbon; SF6; sulfur hexafluoride; CIA5/CCM1; Ci accumulation 5 regulator; LCR1; low-CO2 response regulator; LCI; lo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; Ab; antibody; BM; bone marrow; CA; carbonic anhydrase; CCL; C-C motif chemokine ligand; CTL; cytotoxic T lymphocyte; DC; dendritic cell; FAO; fatty acid oxidation; GPCR; G-protein-coupled receptors; ICI; immune checkpoint inhibitor; IL; interleukin; mAbs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; B3LYP; Becke 3 parameter Lee - Yang - Parr functional; CA; carbonic anhydrase; CHARMM; Chemistry at HARvard Molecular Mechanics; DFT; density functional theory; FF; force field; MD; Molecular Dynamics; NAMD; Nanoscale Molecular Dynamics; NBO; Natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; A; photosynthetic rate; A/gs; leaf intrinsic water-use efficiency; CA; carbonic anhydrase; Cc; chloroplastic CO2 partial pressure; Cc/Ca; the ratio of chloroplastic to ambient CO2 partial pressure; Ci/Ca; the ratio of intercellular to ambient CO2 partial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; AN; net photosynthetic rate; CA; carbonic anhydrase; Cc; CO2 concentration in the chloroplast carboxylation site; Chl; chlorophyll; Ci; intercellular CO2 concentration; Da (m−2 s−1); the diffusion coefficient for CO2 in the gas phase; fias; the volum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; Intrinsic thermodynamics of protein-ligand binding; Carbonic anhydrase; Benzenesulfonamide inhibitors; Fluorescent thermal shift assay; Isothermal titration calorimetry; Drug design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AMPK; AMP-activated protein kinase; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; bFGF; basic fibroblast growth factor; CA; carbonic anhydrase; CAF; cancer-associated fibroblast; CHC; α-cyano-4-hydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کربونیک آنهیدراز; aMDEA; activated methyldiethanolamine; CA; carbonic anhydrase; CCP; CO2 Capture Project; CO2CRC; Cooperative Research Center for Greenhouse Gas Technologies; DEA; diethanolamine; DEEA; 2-(diethylamino)ethanol; DMPEG; dimethyl ethers of polyethylene glycol