آشنایی با موضوع

قارچ ها ارگانیسم های یوکاریوتیک(Eukaryotic) تک سلولی و یا چند سلولی بوده که در محیط های مرطوب و تاریک بهتر رشد می کنند. از نظر شکل، ساختمان و اندازه با باکتری ها تفاوت دارند. از نظر اندازه از باکتری ها بزرگتر هستند. به شکل رشته ای، گرد یا بیضی و. . . می باشند. قارچ های رشته ای در زیر میکروسکوپ به صورت رشته هایی به نام دیده می شوند. مجموعه رشته های هیف را میسلیوم می نامند که دارای انشعابات زیادی می باشد. قارچ های رشته ای به دو دسته تقسیم می شوند: 1- قارچ های رشته ای بدون تیغه میانی یازایگومیست ها. 2- قارچ های رشته ای با تیغه میانی. اندام های رویشی در قارچ های رشته ای در محیط رشد به اشکال مختلفی دیده می شوند که معرف قارچ ها می باشند. 1- میسلیوم راکتی فرم این نوع میسلیوم در درماتوفیت ها شایع می باشد. 2- اجسام گره ای. 3- فنری فرم. 4- مارپیچی فرم. 5- اجسام شانه ای (دندانه ای) فرم. 6- اجسام ریشه ای فرم ریزوئید. 7- Stolon: هایف های کمانی شکل بین دو ریزوئید را گویند. 8- شاخ گوزنی. 9- کلامیدوکونیدی: فرم مقاوم قارچ ها وقتی که در شرایط نامساعد قرار می گیرند. (فرم خفته) انواعی از میکروارگانیسم‌ها با روابط متقابلی که با برخی گیاهان دارند سبب ایجاد و یا افزایش توانایی رشد آن گیاهان در شرایط شوری و کم آبی می‌شوند، گروه بسیار مهمی از این نوع میکروارگانیسم ها، قارچ‌های رشته‌ای هستند؛ بسیاری از قارچ‌های رشته‌ای مقاومت بالایی به کم آبی داشته و برخی از آن‌ها نیز شرایط شوری را به خوبی تحمل می‌کنند، جالب توجه است که گروه‌هایی از قارچ‌های رشته‌ای روابط انتخابی با برخی گیاهان شورپسند نیز دارند و شواهد حاکی از آن است که این نوع قارچ‌ها در ایجاد و یا افزایش توانایی تحمل شوری و کم آبی گیاهان نقش دارند.
در این صفحه تعداد 420 مقاله تخصصی درباره قارچ رشته ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قارچ رشته ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; Metabolic flux analysis; Sensitivity analysis; Complex raw material; Filamentous fungi; Corn steep liquor; Key material attributes; ACV; L-α-aminoadipyl-L-cysteinyl-D-valine; CMA; critical material attributes; CPP; critical process parameters; CQA; criti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; Archeological wood; Chitosan protection; Crystallinity index; Damage of wooden artifacts; Filamentous fungi; FTIR; Fungal damage; Prevention of fungal growth; UV spectrophotometry; Wood deterioration; XRD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; Tyrocidines; Antimicrobial peptides; Antifungal activity; Mode of action; Model membrane permeabilisation; Filamentous fungi; A. fumigates; Aspergillus fumigates; A. niger; Aspergillus niger; ATCC; American Type Culture Collection; Bot. cinerea; Botryti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; Carbon catabolite repression; Filamentous fungi; Lignocellulose degradation; Nutrient sensing; Transcriptional regulation; Unfolded protein responseCAZymes, carbohydrate active enzymes; CCR, carbon catabolite repression; PKA, cAMP dependent protein kinase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; Chitin synthase; Class V; Class VII; Filamentous fungi; Myosin-like domain; Chs; Chitin synthase; MMD-Chs; Myosin Motor Domain - Chitin synthases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; SSF, simultaneous saccharification and fermentation; SHF, separate hydrolysis and fermentation; FAN, free amino nitrogenChinese liquor; Filamentous fungi; Mixed-culture fermentation; Simultaneous saccharification and fermentation; Yeast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; Enfermedad fúngica invasora; Hongos filamentosos; Neoplasias hematológicas; Trasplante de progenitores hematopoyéticos; Invasive fungal disease; Filamentous fungi; Hematological malignancies; Hematopoietic stem cell transplant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; CBP; consolidated bio-process; CBU; cellobiase units; DW; dry weight; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGU; endoglucanase units; HMF; 5-hydroxymethylfurfural; HPAEC; high-performance anion-exchange chromatography; HPLC; high-performance liquid chrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; Phenylmercuric nitrate; Benzalkonium chloride; Fungal keratitis; Antifungal activity; Filamentous fungi; Fusarium spp.; Aspergillus spp.; Alternaria alternata; Susceptibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; Filamentous fungi; Aspergillus niger; Shock waves; Acoustic cavitation; Genetic transformation; Heterologous protein expression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ رشته ای; Filamentous fungi; Genetic transformation; Homologous recombination (HR); Random mutant library; RNA interference; Nonhomologous end joining (NHEJ); Zinc finger nucleases (ZFNs); Transcription activator-like effector nucleases (TALENs); Functional genomic