آشنایی با موضوع

اسید چرب یک اسید کربوکسیلیک است که دارای زنجیره بلند و خطی آلیفاتیک می‌باشد. این زنجیره ممکن است از جنس چربی اشباع شده یا چربی اشباع نشده باشد. اسید چرب می‌تواند به کوتاهی اسید بوتیریک (با ۴ کربن) باشد در حالی که اسیدهای چربی که از چربیها و روغن‌های طبیعی ساخته می‌شوند حداقل دارای ۸ کربن می‌باشند مثل اسید کاپریلیک. اسیدهای چرب آزاد ترکیب اسید چرب ترکیب زیستی اسیدهای چرب شامل چگالش استیل کوانزیم آ می‌شود. چون این کوآنزیم یک گروه اتم ۲ کربنی را حمل می‌کند تقریباً تمام اسیدهای چرب طبیعی حتی تعداد اتم‌های کربن دارند. اسیدهای چرب ترکیب نشده یااسیدهای چرب آزاد پیدا شده در ارگانیسم هااز شکستن یک تری‌گلیسرید نشأت می‌گیرد. زیرا آنها در آب حل می‌شوند. این اسیدهای چرب انتقال داده می‌شوند (حلال، گردشی) در حالیکه به پروتئین آلبومین پلاسما وصل شده‌اند. سطوح اسید چرب آزاد در خون با دسترسی مکانهای اتصال آلبومین محدود شده است. اسیدهای چرب در چربیهای رژیمی: ویتامین ای و کلسترول ترکیبی از برخی چربی‌های رژیمی معمول هستند. عکس العمل‌های اسید چرب: اسیدهای چرب عکس العمل‌هایی مانند دیگر اسیدهای کربوکسیلیک نشان می‌دهند. یعنی آنها عکس العمل‌های استری شدن و مبنی بر اسید را دنبال می‌کنند. اسیدی شدن اسیدهای چرب تنوع عظیمی در اسیدهایشان نشان می‌دهند همان‌طور که توسط ترتیب قدرت اسیدی نشان داده شده‌اند اسید نونانوئیک به عنوان مثال یک قدرت اسیدی از ۴٫۹۶دارد تنها ضعیف تر از اسید استیک (۴٫۷۶)است. همان‌طور که طول زنجیره افزایش می‌یابد حلالیت اسیدهای چرب در اب خیلی سریع کاهش می‌یابد بنابراین اسیدهای چرب زنجیره بلند تأثیر کمی روی pH یک حلال دارند حتی ان اسیدهای چربی که در اب غیر حلال هستنددر اتانول گرم حل می شوندو می‌تواند با حلال سدیم هیدروکسید وبا استفاده از فنل فتالئین به عنوان یک شناساگر تا یک نقطه پایانی صورتی تیتر شود. این تحلیل استفاده شده است تا محتویات اسید چرب آزاد از چربیها را معین کند یعنی سهم تری‌گلیسریدهایی که هیدرولیز شده‌اند. هیدروژنه کردن و تبدیل به جامد کردن: هیدروژنه کردن اسیدهای چرب اشباع نشده به طور گسترده‌ای تجربه نشده است اسیدهای چرب اشباع شده بدهد؛ که کمتر تحت تند شدگی هستند. چون اسیدهای چرب اشباع شده سریع تر از اشباع نشده ذوب می‌شوند، این تکنولوژی استفاده می‌شود تا روغن سبزیجات به مارگارین تبدیل شود. در طول هیدروژنه شدن بخشی از اسیدهای چرب اشباع نشده می‌تواند پیکربندی سیس به ترانس ایزومری شوند. با شدت هیدروژنه بیشتر یعنی با استفاده از فشارهای بالاتر از هیدروژن و دمای بالاتر اسیدهای چرب به الکل تبدیل می‌شوند. الکلهای چرب اگرچه آسان تر از اسیدهای چرب استری می‌شوند. در عکس العمل وارن تروپ اسیدهای چرب اشباع نشده در قلیای ذوب شده پر می‌شوند یک عکس العمل در یک زمان رلیج به ساختار روشن‌تر. اکسیداسیون خود بخودی و ترشیدگی (تند شدن) اسیدهای چرب اشباع نشده یک تغییر شیمیایی شناخته شده به عنوان اکسیداسیون خود بخودی را می گذارنند. این فرایند اکسیژن (هوا) نیاز دارد و توسط حضور فلزات سرعت بخشیده می‌شود. روغن‌های سبزیجات این فرایند را کند می‌کنند زیرا آنها شامل آنتی اکسیدان شامل توکوفرول هستند. روغن‌ها وچربی هااغلب با عوامل کمپلکس دهنده فلزات مانند اسیدسیتریک مورد عمل قرار داده می‌شوند تا کاتالیستهای فلزی را حذف کنند. ازن سازی: اسیدهای چرب اشباع نشده به تنزل توسط ازن حساس هستند. این عکس العمل در تولید اسید ازلائیک از اسید اولئیک تجربه شده است. تحلیل: درتحلیل شیمیایی اسیدهای چرب توسط گاز کروماتو گرافی استرهای متیل جدا می‌شوند به علاوه یک جداسازی از ایزومرهای اشباع نشده توسط لایه نازک کروماتوگرافی ممکن می‌باشد.
در این صفحه تعداد 908 مقاله تخصصی درباره اسیدهای چرب آِزاد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسیدهای چرب آِزاد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; FFAs; free fatty acids; HGFs; human gingival fibroblasts; Pal; palmitate; SFAs; saturated fatty acids; SS; Sjögren's syndrome; T2D; type 2 diabetes; UFAs; unsaturated fatty acids; Periodontitis; Free fatty acid; Metabolic disorder; Salivary gland; Cardio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; Adipokine; Brown adipose tissue; Gestational diabetes mellitus; Insulin resistance; Neuregulin 4; Pregnancy; ADA; American Diabetes Association; ANGPTL8; Angiopoietin-like protein 8; AUCGlucose; Area under the glucose curve; AFABP; Adipocyte fatty acid-bi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; L. monocytogenes; Gouda cheese; Water activity; pH; Undissociated lactic acid; Temperature; Free fatty acids; Acetic acid; Diacetyl; Nisin; Nitrate; Nitrite; Lactoferrin; Growth limit; Safety criteria; Growth inhibition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; Lipid mediators; Fatty acid/oxidation; Method development; Polyunsaturated fatty acids; Free fatty acids; Stable isotope dilution analysis; BHT; 3,5-di-tert-4-butylhydroxytoluene; CXP; cell exit potential; CV; coefficient variation; CE; collision
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; EDC; endocrine disrupting chemical; PCB; polychlorobiphenyl; TCDD; 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin; BPA; bisphenol A; ER; estrogen receptor; EST; estrogen sulfotransferase; HFHS; high-fat high-sucrose; DEHP; Di-[2-ethylhexyl]-phthalate; GTT; glucose t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; SCG; Spent coffee ground; ASE; accelerated solvent extraction; NMR; nuclear magnetic resonance; FFA; free fatty acid; Spent coffee; Waste biomass; Solvent extraction; Coffee lipid analysis; Free fatty acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; 2,7-DCF; 2,7-dichlorofluorescein; BF3; boron trifluoride; CE 22:0; cholest-5-eω-3β-yl-docosanoate; CLA; conjugated linoleic acid; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl esters; FFA; free fatty acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ADPH; adipophilin; Akt/PKB; protein kinase B; ALOX5; arachidonate 5-lipoxygenase; BTN1A1; butyrophilin subfamily 1 member a1; CIDEA; cell death-inducing DNA fragmentation factor α-like effector A; COX2; cyclooxygenase 2; DGAT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; AX; arabinoxylan; DGDG; digalactosyldiacylglycerols; DL; dough liquor; dm; dry matter; E; surface dilatational modulus; FFA; free fatty acids; LPC; lysophosphatidylcholine; MGDG; monogalactosyldiacylglycerols; NALPE; N-acyl lysophosphatidylethanolamine; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; Ai; initial acidity; Af; final acidity; FAAEs; fatty acids alkyl esters; FFAs; free fatty acids; EEs; ethyl esters; MEs; methyl esters; MVol; micropore volume; OlAc; oleic acid; OleOEt; ethyl oleate; PV; pervaporation; PVol; pore volume; SA; surface area;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; Layer-by-layer; Polyelectrolytes; Multilayer nanoemulsions; Lipid digestion; Bioaccessibility and cytotoxicity; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; DLS; dynamic light scattering; FFA; free fatty acids; GI; gastrointestinal; Hd; hydrodynamic diameter; LbL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; α; apha; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analysis of variance; AST; aspartate transaminase; β; beta; cART; combination antiretroviral therapy; C; control; DAB; liquid 3‵3-diaminobenzidine; DPX; distyrene/plasticizer/xylene; EFV; efavirenz; eGFR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; CAD; coronary artery disease; CD40L; CD40 ligand; CRP; C-reactive protein; EAT; epicardial adipose tissue; FFA; free fatty acids; GLP-1; glucagon-like peptide-1; HbA1c; hemoglobin A1c; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA; LDL; low density lipoprotein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; PTP1B; protein tyrosine phosphatase 1B; CNS; central nervous system; HFD; high fat diet; NPY; neuropeptide Y; AMPK; 5' AMP-activated protein kinase; BAT; brown adipose tissue; AF; albiflorin; hAMSCs; human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; PP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; SCOs; single cell oils; LC-PUFAs; long-chain polyunsaturated fatty acids; EFAs; essential fatty acids; ARA; arachidonic acid; FA; fatty acid; LCTs; long-chain triacylglycerols; MCTs; medium-chain triacylglycerols; MCFAs; medium-chain fatty acids; LCFAs; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease; NAFL; non-alcoholic fatty liver; NASH; non-alcoholic steatohepatitis; mtDNA; mitochondrial DNA; FFAs; free fatty acids; TNF; tumor necrosis factor; CTRL; control; HF; high-fat; HF+HCh; high-fat+high-cholesterol; 7
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; Albumin cobalt binding assay; Molecular diagnostics; Free fatty acids; Human serum albumin; Myocardial ischemia; ACB; albumin cobalt-binding; ACS; acute coronary syndromes; ATCUN; amino terminal Cu(II) and Ni(II) binding motif; DTT; dithiothreitol; EPR; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; Fish oil; PUFA; In vitro lipolysis; Lipid digestion; Porous silica; 1H NMR; %H; percent fish oil hydrolysis; H NMR; proton nuclear magnetic resonance; 4-BBA; 4-bromophenylboronic acid; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DHA; docosahexaenoic acid; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; ATP; Adenosine 5c-triphosphate; ALT; Alanine aminotransferase; aa; Amino acid; ASK1; Apoptosis signal- regulating kinase 1; AST; Aspartate aminotransferase; BASH; Both alcoholic and non-alcoholic liver disease; CCR2/CCR5; C-C chemokine receptor types 2 an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; 8-OHdG; 8-hydroxy-2-deoxyguanosine; Δym; mitochondrial membrane potential; AMPK; AMP-activated protein kinase; apoB; apolipoprotein B; AST; aspartate transaminase; ALT; alanine transaminase; ATP; adenosine triphosphate; CPT-1; carnitine palmitoyl-transfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; ACE; angiotensin-converting enzyme; AET; aortic ejection time; ALT; alanine amino-transferase; AP; alkaline phosphatase; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; BSA; bovine serum albumin; CBC; complete blood count; CK; creatine kinase; CO; cardiac output; CRP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; FFA; free fatty acids; IHL; intrahepatic lipids; IMCL; intramyocellular lipids; RQ; respiratory Quotient; T2DM; type 2 diabetes mellitus; Lipotoxicity; Energy expenditure; Type 2 diabetes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; AAA; amino acid analyzer; AA; samino acids; AAS; atomic absorption spectroscopy; AD; amperometric detector; AES; atomic emission spectrometry; AlCl3; aluminium trichloride; Al(NO3)3; aluminium nitrate; BAB; radford assay; BCA; bicinchoninic acid; BCEC-Cl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; CREB; cAMP response element binding protein; AMPK; adenosine monophosphate-activated protein kinase; SCN; suprachiasmatic nucleus; TTFL; transcriptional-translational feedback loop; CR; constant routine; FD; forced desynchrony; CA/M; circadian alignment/m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; Plin; perilipin; PPAR; peroxisome proliferator-activated receptor; SREBP1c; sterol regulatory element-binding transcription factor 1c; ChREBP; carbohydrate response element binding protein; SCD1; stearoyl-CoA desaturase 1; ACSL1; long-chain acyl-CoA synth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; AI; adaptation index; BCF; beta-cell function fasting; DI; disposition index; FFA; free fatty acids; HbA1c; hemoglobin A1c; HCL; hepatocellular lipid content; HMW; high molecular weight; hsCRP; high-sensitivity C-reactive protein; IGI; insulinogenic index
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; ACS; Acyl-CoA synthetase; ARE/EpRE; Antioxidant/electrophile response element; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; BMI; Body mass index; BSP; Broccoli sprout powder; CAT; Catalase; C/EBP; CCAAT/enhancer-binding protein; CD36; CD36 molecule/thrombospondin receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; ACT-1; acyl transfer enzyme 1; AGPAT; 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase; ATAGL; adipose triglyceride lipase; CARS; coherent anti-Stokes Raman scattering; DAG; diacylglycerol; DGAT; diacylglycerol acyl transferase; FCS; fetal calf serum; FFA; Fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; 11β-HSD1; 11B-hydroxysteroid dehydrogenase-1; ACTH; adrenocorticotropic hormone; CRH; corticotropin-releasing hormone; DHAP; dihydroxyacetone phosphate; FFA; free fatty acids; HFCS; high-fructose corn syrup; IRS1; insulin receptor substrate 1; ICAM-1; in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; EL; ethyl lactate; rROL; heterologous sn-1,3-regioselective Rhizopus oryzae lipase; CRL; Candida rugosa lipase; GC; Gas chromatography; FFA; free fatty acids; CALB; Candida antarctica lipase B; Ethyl lactate; Esterification; Lipase; Novozym 435; Operation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; GPC; gel permeation chromatography; FAMEs; fatty acid methyl esters, biodiesel; MG; monoglyceride; DG; diglyceride; TG; triglyceride; ML; methanol; GLY; glycerol; FFA; free fatty acids; Biodiesel; Transesterification; Calcium glyceroxide; Kinetics; Mathem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; BAC; bacterial artificial chromosome; CerS; ceramide synthase; CK; cytokeratin; DAG; diacylglycerols; DTA; diphtheria toxin A; ES-cells; embryonic stem cells; FC; fold change; FDR; false discovery rate; FFA; free fatty acids; frt; Flp recognition target;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; AGO; Argonaute; ARG1; arginase1; ATM; adipose tissue macrophage; BAT; brown adipose tissue; BMDM; bone marrow derived macrophage; C/EBP; CCAAT-enhancer-binding proteins; CCL2; C-C Motif Chemokine Ligand 2; CCR2; C-C Motif Chemokine Receptor 2; CLS; crown-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; BBR; benzbromarone; HFD; high fat diet; DIO; diet induced obese; FFAs; free fatty acids; PPARs; peroxisome proliferator-activated receptors; HE; hematoxylin and eosin; TG; triglyceride; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ND; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; Docosahexaenoic acid; Eicosapentaenoic acid; Lipid droplets; Phaeodactylum tricornutum; Polyunsaturated fatty acid; Triacylglycerol; ACCase; acetyl-CoA carboxylase; ACP; acyl carrier protein; ALA; α-linolenic acid; ATS1; plastidic glycerol-3-phosphate ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; Vegetable oils; Beneficial effects; Repeatedly heated oils; Adverse effect; CVD; ABTS-2; 2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ACE; angiotensin converting enzymes; ALA; alpha linolenic acid; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای چرب آِزاد; BCFA; (branched-chain fatty acids); CE; (cholesterol esters); DAG; (diacylglycerol); FAME; (fatty acid methyl esters); GI; (gastrointestinal); MAG; (monoacylglycerol); NEC; (necrotizing enterocolitis); PL; (phospholipids); SFA; (saturated fatty acids); TA